Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ÔN THI - SỐ BÁO DANH KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC BRVT 2018
Ngày 16/4/2019, Hội đồng tuyển dụng ban hành các Thông báo về thời gian và địa điểm ôn thi; Thông báo về số báo danh, các môn thi của kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2018

 

Chi tiết xem tại các file đính kèm:

 

* Thông báo số 20/TB-HĐTD về thời gian và địa điểm ôn thi: 

- Thời gian ôn thi: từ ngày 19/4/2019 đến 21/4/2019;

- Địa điểm: Hội trường C, trường Chính trị tỉnh BRVT

Lưu ý: khi đến ôn thi các thí sinh liên hệ đóng lệ phí thi cho thư ký Hội đồng

 

* Thông báo số 21/TB-HĐTD về số báo danh, các môn thi:

Danh sách ngạch Chuyên viên

Danh sách ngạch Cán sự