Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018
Sáng ngày (28/3), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018; Sơ kết phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2016-2020 và mô hình một cửa trên địa bàn tỉnh.


Đến dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lưu Tài Đoàn - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Đồng - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và khoảng 350 đại biểu đại diện cho các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2018

 

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2018, công tác CCHC của tỉnh đã đạt được những kết quả cơ bản và rõ nét trên cả 06 nội dung (cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách tài chính công; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hiện đại hóa hành chính). Hệ thống văn bản tiếp tục được đổi mới và hoàn thiện; công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng phát huy hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được nâng lên rõ rệt. tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được củng cố, sắp xếp theo quy định của TW và thực tiễn của địa phương… Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác CCHC trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2018

 

Ngoài ra, Hội nghị còn được nghe báo cáo kết quả thí điểm mô hình một cửa tại bệnh viện Bà Rịa; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và công bố Chỉ số ICT năm 2018; kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và công bố Chỉ số CCHC.

Trong khuôn khổ Hội nghị, lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương cũng chia sẻ về quá trình thực hiện và tổ chức hoạt động Bộ phận một cửa tập trung cấp tỉnh; ứng dụng CNTT trong quản lý, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; Những khó khăn, hạn chế trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…

Ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2018

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2018.

Ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình đã ghi nhận thành tích của công tác CCHC trong thời gian qua và đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát huy đồng thời có giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại, phấn đấu duy trì hoặc tăng các thứ hạng đã đạt được. Ông cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thành lập Trung tâm hành chính công của tỉnh và vận hành hiệu quả trên cơ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh; bổ sung các tiện ích phục vụ người dân như: khu vực ngồi chờ, máy ATM…; đồng thời rà soát, nâng cao tính chuyên nghiệp và có chế độ hỗ trợ, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, công chức bộ phận một cửa.

Năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014- 2018 của tỉnh. Thông qua việc kiểm tra, UBND tỉnh cũng đã kịp thời chỉ đạo xử lý 08 văn bản có dấu hiệu trái luật và ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ 178 Chỉ thị quy phạm pháp luật, một phần nội dung của 02 Chỉ thị quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hoặc tình hình kinh tế - xã hội hiện nay của tỉnh.

Đến nay, Tỉnh đã ban hành danh mục thủ tục hành chính và thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết từ 01 đến 10 ngày đối với 30% thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước. Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử CCHC, Trang thông tin điện tử của các Sở, ngành UBND cấp huyện đã được xây dựng và thực hiện cung cấp 2.362 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 938 dịch vụ công mức độ 3; 293 dịch vụ công mức độ 4. 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, UBND cấp xã được đầu tư máy vi tính và xây dựng hệ thống mạng nội bộ thông suốt để phục vụ cho giải quyết công việc. 119 cơ quan hành chính nhà nước trên toàn tỉnh được triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, gửi nhận văn bản cho nhau qua mạng tin học.

So với năm 2015, năm 2017 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 2 bậc (đứng thứ 16/63 tỉnh, thành), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 23 bậc (đứng thứ 16/63 tỉnh thành), chỉ số quản trị hành chính công PAPI tăng 39 bậc (đứng thứ 5/63 tỉnh thành).

Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước đạt tỷ lệ khoảng 80%, trong đó lĩnh vực đăng ký kinh doanh (thủ tục 3 trong 1) có tỷ lệ hài lòng trên 90%; Bệnh viện Bà Rịa được Bộ Y tế xếp hạng 5/29 về chỉ số hài lòng.

 

Theo Thùy Dương - Cổng TTĐT tỉnh