Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2018
Ngày 15/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 599/QĐ-UBND công bố Chỉ số Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2018

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

Quyet dinh 588.UBND chi so CCHC 2018

Các Phụ lục đính kèm