Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

HƯỚNG DẪN GIẢI TRÌNH BỔ SUNG CHỈ SỐ CCHC NĂM 2018
Ngày 20/12/2018, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 1904/SNV-CCHC về hướng dẫn giải trình bổ sung Chỉ số CCHC năm 2018.

 

 

Các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát điểm thẩm định trên phần mềm, giải trình các nội dung không đạt điểm hoặc bị trừ điểm từ ngày 26/12/2018 đến hết ngày 31/12/2018 (thay đổi so với dự kiến ban đầu là 24/12/2018 đến 26/12/2018)

 

Nội dung hướng dẫn chi tiết xem tại file đính kèm:

Văn bản số 1904/SNV-CCHC