Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Sự quan tâm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính tại huyện Châu Đức
Thực hiện Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2018, sáng ngày 15/8/2018 Đoàn kiểm tra CCHC, do ông Trương Văn Đức – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác CCHC tại UBND huyện Châu Đức. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyên Công Vinh – Chủ tịch UBND huyện Châu Đức và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện Châu Đức.

 

Đoàn kiểm tra CCHC làm việc với UBND huyện Châu Đức

Kết quả kiểm tra cho thấy Lãnh đạo UBND huyện Châu Đức có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện công tác CCHC tại địa phương. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch CCHC, Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện vẫn thường xuyên khảo sát hài lòng người dân qua hệ thống phần mềm tại Bộ phận một cửa huyện, trong 7 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ hài lòng đạt 88%. UBND huyện đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền thể hiện qua việc xây dựng và tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức: truyền thanh lưu động các văn bản chỉ đạo điều hành về CCHC, thủ tục hành chính mới ban hành, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, đĩa CD tuyên truyền CCHC đến các xã, thị trấn; tổng hợp 18 TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng có phát sinh hồ sơ để tóm tắt cách thức thực hiện, in thành tờ rơi, thu âm phát liên tục trên Đài truyền thanh huyện và tại các xã trên địa bàn…

Năm 2017, kết quả chỉ số CCHC xếp hạng 02/8 huyện, thị xã, thành phố, tăng 01 hạng so với năm 2016. Để tiếp tục củng cố và phát huy kết quả đạt được trong công tác CCHC, UBND huyện Châu Đức đã tổ chức tổ chức quán triệt và có văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót công tác CCHC năm 2017, phấn đấu đạt thành tích cao hơn trong năm 2018. Đồng thời huyện thành lập Đoàn kiểm tra CCHC để tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác CCHC trên địa bàn. Đến nay, địa phương đã thực hiện kiểm tra 10/21 đơn vị, qua kiểm tra đã có văn bản chấn chỉnh kịp thời những hạn chế thiếu sót của đơn vị. Địa phương đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND tỉnh về thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tổ chức phối hợp với Công an huyện đưa TTHC cấp thẻ căn cước công dân vào tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa hoạt động ổn định.

Trang thông tin điện tử của huyện được duy trì tốt, hoạt động hiệu quả, các thông tin về chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm pháp luật, các tin tức, sự kiện, số điện thoại và các hoạt động chuyên ngành luôn được cập nhật kịp thời theo quy định giúp người dân, doanh nghiệp và tổ chức có thể tìm kiếm, tra cứu thông tin, góp phần minh bạch hóa hoạt động của huyện. Trên Trang thông tin điện tử của huyện đã cung cấp 86 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 gồm 21 lĩnh vực. Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện đã tiếp nhận 64 hồ sơ đăng ký qua mạng ở 05 lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, Quy hoạch kiến trúc, Hộ tịch, Xây dựng, Vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, huyện đã triển khai 27 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến 16 xã, thị trấn và triển khai mô hình hỗ trợ người dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến tại UBND các xã, thị trấn, trang bị thí điểm 04 máy scan tại UBND 04 xã: Kim Long, Suối Nghệ, Xuân Sơn và Đá Bạc. Đến nay xã Kim Long tiếp nhận 02 hồ sơ trực tuyến ở lĩnh vực Hộ tịch. Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND của UBND tỉnh, trong đó các cơ quan, đơn vị phải thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết của tối thiểu 30% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. UBND huyện Châu Đức đã cắt giảm thời gian giải quyết TTHC 95/281 TTHC, đạt 34%. Trong năm 2018, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác CCVC cấp huyện, cấp xã, đã thực hiện luân chuyển công tác 02 trường hợp theo quy định. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của địa phương tương đối tốt, hồ sơ hầu hết đúng thành phần quy định, giải quyết đúng và sớm hạn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: chưa có văn bản chấn chỉnh những nội dung người dân chưa hài lòng theo kết quả khảo sát sự hài lòng, các phiếu theo dõi quá trình xử lý hồ sơ chưa cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định; chưa xây dựng chức năng hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin trên trang thông tin điện tử của huyện, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến còn thấp…

Trưởng đoàn kiểm tra thông qua kết quả buối làm việc

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đề nghị Lãnh đạo UBND huyện Châu Đức tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính; có kế hoạch khắc phục những hạn chế trong thực hiện CCHC trên cơ sở kết quả khảo sát hài lòng của người dân. Cập nhật việc cắt giảm thời gian giải quyết đầy đủ trên phần mềm một cửa, phiếu biên nhận, phiếu kiểm soát ghi đầy đủ các thông tin theo quy định. Thực hiện triệt để việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa. Đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện phải điền đầy đủ thông tin ngày tháng trên phiếu chuyển xác định nghĩa vụ tài chính. Thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ các cơ quan đơn vị trực thuộc, để tiến hành thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy làm việc hiệu quả. Khẩn trương xây dựng danh mục vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện. Chỉ đạo CCVC thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước. Xây dựng chức năng hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin trên trang TTĐT tại huyện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

          Trần Hồng Đức – Sở Nội vụ