Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan nhà nước.
Trong thời gian qua, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tích cực triển khai việc lấy ý kiến của người dân, tổ chức về tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, về chất lượng dịch vụ công, về kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức nhằm mục tiêu xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

 Tuy nhiên, việc điều tra khảo sát còn tản mạn, không tập trung, mang tính hình thức và hiệu quả chưa cao, chưa có sự gắn kết để làm cơ sở đánh giá tổng thể sự hài lòng của người dân. Vì vậy, để có đánh giá tổng quan về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước và có giải pháp tối ưu cho công tác chỉ đạo điều hành trong thời gian tới để nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện chỉ số CCHC và tăng tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, ngày 27/12/2016 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Mục tiêu của Đề án nhằm thu thập các thông tin góp ý của người dân, tổ chức để đánh giá khách quan việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính, quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ của cơ quan, địa phương. Kết quả khảo sát là cơ sở để nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời đối với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công; tăng cường ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, lợi ích của tổ chức và cá nhân.

Các yếu tố đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức bao gồm: tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, sự phục vụ của công chức, kết quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước. Các lĩnh vực thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức tập trung những lĩnh vực phát sinh nhiều thủ tục hành chính liên quan đến người dân, tổ chức, những lĩnh vực làm giảm chỉ số CCHC tỉnh hàng năm như: cấp chứng minh nhân dân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng nhà ở, chính sách xã hội, thuế, cấp giấy khai sinh, cấp giấy đăng ký kết hôn, giáo dục và đào tạo, y tế… Đối tượng khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước là những cá nhân, tổ chức đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính ở các lĩnh vực đã lựa chọn. Sở Nội vụ được giao chủ trì triển khai thực hiện Đề án và để đảm bảo tính độc lập, khách quan trong việc khảo sát, tỉnh đã giao Cục Thống kê tiến hành khảo sát, tổng hợp.

Nhằm triển khai Đề án trên, ngày 3/10/2018, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND khảo sát sự hài lòng của tổ chức, người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, năm 2017, tỉnh tiến hành khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước tập trung ở 03 lĩnh vực: Dịch vụ khám chữa bệnh tại các Trung tâm Y tế, bệnh viện; thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Thủ tục 3 trong 1 ) tại UBND các xã, phường, thị trấn; thủ tục Đăng ký lập hộ kinh doanh tại UBND các huyện, thành phố. Nội dung khảo sát đi sâu vào các vấn đề như chất lượng khám chữa bệnh, thái độ đội ngũ y bác sĩ, hay đánh giá về đội ngũ công chức giải quyết TTHC, tiến độ giải quyết hồ sơ, trang thiết bị,…

 

Bệnh viện Bà Rịa – một đơn vị được điều tra xã hội học năm 2017

Với cách thức khảo sát phát phiếu phỏng vấn trực tiếp người bệnh, thân nhân, các cá nhân, tổ chức đã thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công ở các lĩnh vực đã lựa chọn tại các cơ quan, đơn vị, đợt  điều tra xã hội học năm nay đã phỏng vấn, thu thập ý kiến trực tiếp từ 3000 cá nhân, tổ chức. Qua điều tra khảo sát, kết quả tổng quan như sau: Sự hài lòng về lĩnh vực Y tế:76,23%. Sự hài lòng về  TTHC đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Thủ tục 3 trong 1 ): 92,45%. Sự hài lòng về TTHC Đăng ký lập hộ kinh doanh: 93%.

 

Thái độ của đội ngũ công chức và kết quả giải quyết hồ sơ là 2 trong số các tiêu chí khảo sát năm nay

Kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính công, dịch vụ công năm 2017 đã đánh giá tương đối trung thực, khách quan hầu hết các khía cạnh tổ chức, cá nhân quan tâm, đánh giá, yêu cầu đối với cơ quan nhà nước. Qua kết quả khảo sát, đã cho thấy sự hài lòng cao của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh đối với quá trình, kết quả khi thực hiện thủ tục hành chính, hoặc dịch vụ khám chữa bệnh, đặc biệt là sự hài lòng cao đối với thủ tục hành chính Đăng ký cấp giấy phép kinh doanh và Thủ tục Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho trẻ dưới 6 tuổi (3 trong 1). Đây là kết quả của sự nỗ lực của các CBCCVC trong việc thực hiện nghiêm các quy định về TTHC, về cơ chế một cửa một cửa liên thông và sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hướng đến nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân.

         Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát cho thấy bên cạnh những mặt tích cực đạt được, vẫn còn nhiều điểm hạn chế. Như sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ khám chửa bệnh nội và ngoại trú tại các bệnh viện, Trung tâm y tế vẫn chưa thật sự cao (76,23%). Người dân, tổ chức vẫn chưa thật sự đánh giá cao về chất lượng khám chữa bệnh, về thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ, về cơ sở vật chất,…Ngoài ra, kết quả khảo sát chỉ ra vẫn còn tình trạng một số công chức có đề nghị chi phí ngoài quy định khi thực hiện TTHC Đăng ký cấp giấy phép kinh doanh và Thủ tục Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho trẻ dưới 6 tuổi (3 trong 1). Kết quả khảo sát sự hài lòng tổ chức, cá nhân năm 2017  đã phản ánh khách quan sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Đã chỉ ra được sự kỳ vọng, góp ý của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

         Tại Hội nghị Tổng kết Công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017 vừa được tổ chức, kết quả điều tra khảo sát sự hài lòng đã được công khai tại Hội nghị, báo đài, phương tiện đại chúng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các Sở, ngành khẩn trương  rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém theo kết quả khảo sát, đồng thời thực hiện các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp dịch vụ công, hướng đến nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

                                                            Ngô Minh Dũng – Sở Nội vụ tỉnh BRVT