Dự Thảo Online Dự Thảo Online

Dự thảo
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 08/12/2016
Số lượt xem: 3609
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Nội dung theo file PDF đính kèm./.

Gửi góp ý cho dự thảo
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha