Dự Thảo Online Dự Thảo Online

Dự thảo
Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 04/03/2016
Số lượt xem: 4819
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Các Sở, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện; cấp xã

Để có cơ sở trình UBND tỉnh, đề nghị các Sở, ngành, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp có ý kiến góp ý về Sở Nội vụ

Gửi góp ý cho dự thảo
Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha