Dự Thảo Online Dự Thảo Online

Dự thảo
Dự thảo Đề án một cửa tập trung cấp tỉnh tỉnh BRVT) (sửa lần 2). Kèm theo CV mời họp ngày 12/3/2015
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 04/03/2015
Số lượt xem: 7114
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành; - UBND cấp huyện, cấp xã; - Tô chức công dân
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Đề án một cửa tập trung cấp tỉnh tỉnh BRVT) (sửa lần 2). Kèm theo CV mời họp ngày 12/3/2015
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha