Dự Thảo Online Dự Thảo Online

Dự thảo
Dự thảo quy chế kiểm soát thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 19/01/2015
Số lượt xem: 7579
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Các cơ quan hành chính, sự nghiệp của tỉnh, UBND các địa phương
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo quy chế kiểm soát thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha