Dự Thảo Online Dự Thảo Online

Dự thảo
Dự thảo Đề án mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Cải cách hành chính
Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 29/12/2014
Số lượt xem: 5093
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
- UBND tỉnh; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; - Công an tỉnh; - BHXH tỉnh; - UBND các huyện, tnành phố; - UBND xã, phường, thị trấn
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Đề án mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha