Dự Thảo Online Dự Thảo Online

Dự thảo
Dự thảo kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Cải cách hành chính
Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 25/11/2014
Số lượt xem: 6613
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha