Dự Thảo Online Dự Thảo Online

Dự thảo
DỰ THẢO Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực thống kê: Cải cách hành chính
Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 02/05/2019
Số lượt xem: 1264
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Cấp Sở UBND Cấp huyện UBND cấp xã

 

Tải về các file đính kèm

Gửi góp ý cho dự thảo
DỰ THẢO Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha