Dự Thảo Online Dự Thảo Online

Dự thảo
Dự thảo Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017
Lĩnh vực thống kê: Cải cách hành chính
Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 26/07/2017
Số lượt xem: 3172
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính; Điều tra xã hội học; Hiệu quả cung cấp Dịch vụ công

File đính kèm

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha