Dự Thảo Online Dự Thảo Online

Dự thảo
Dự thảo Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gửi lấy ý kiến)
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 09/12/2015
Số lượt xem: 5578
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương

Đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có ý kiến góp ý. Các nội dung đưa vào KH khi ban hành sẽ được tính chấm điểm BCS cấp tỉnh (do Bộ Nội vụ thực hiện). Do đó các cơ quan nghiên cứu để có ý kiến cụ thể bằng VB 

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gửi lấy ý kiến)
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha