Đường dây nóng Đường dây nóng

Kết quả tiếp nhận, giải quyết phản ánh - kiến nghị qua Kênh thông tin Đường Dây nóng Năm 2019
Kết quả tiếp nhận, giải quyết phản ánh - kiến nghị qua Kênh thông tin Đường Dây nóng Năm 2019

 

Chi tiết tại bảng sau đây:

 

 

STT Ngày/ tháng tiếp nhận Tên cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị Tóm tắt nội dung phản ánh, kiến nghị Hình thức gửi PAKN Kết quả giải quyết Ghi chú
             
1 22/01/2019 Ông Thái Khắc Hùng
0918266566
Ông Hùng nộp hồ sơ sang nhượng quyền sử dụng đất tại BPMC TPVT vào 14/01/2019. đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai TPVT liên hệ ông Hùng làm việc, tiến nhành xác nhận thực địa, làm ảnh hưởng đến công việc. Ông đề nghị được xác minh vấn đề trên, đồng thời đề nghị được giải đáp tính hợp pháp của CV 5028/STNMT ngày 13/10/2017 của SỞ TNMT Gọi điện Cả 2 VB đều chuyển cho người dân, đề xuất không lập thêm VB trả lời  
2 05/03/2019 Phạm Văn Dũng
0383147753
CNVPĐKĐĐ Xuyên Mộc không hoàn thành thủ tục tách thửa vì có đơn ngăn chặn không thỏa đáng là sai quy định Gọi điện Nội dung phản ánh của ông Dũng là ko đúng vì ông nhằm lẫn thời gian hợp đồng đo đạc và thời gian thực hiện thủ tục tách thửa. Chứ không phải đơn vị không thực hiện thủ tục do có đơn ngăn chặn. Chi tiết theo CV 429 ngày 26/3/2018 của VPĐKĐ Đ tỉnh  
3 06/03/2019 ông Huỳnh Tiến Dũng
SDT 0972220366
Hồ sơ nhập thửa trên đất đã mua đấu giá hẹn 17 ngay sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính là chưa phù hợp với quy định Gọi điện  CV 428 ngày 26/3/2018 của VPĐKĐ Đ tỉnh giải thích do công tác phối hợp giữa chi nhánh VPĐĐ và bộ phận 1 cửa chưa tốt nên chưa cập nhật phần mềm. Đã chỉ đạo đơn vị xin lỗi và giải quyết nhanh hồ sơ cho ông Dũng (đã nhận kết quả ngày 19/3/2019)  
4 23/04/2019 Ông Quân (0962569249) Ông làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, ngày hẹn trả 28/12/2019, nhưng đến nay chưa có kết quả, không có văn bản trả lời Gọi điện UBND huyện đã có văn bản trả lời phản ánh cho ông Quân  
5 16/05/2019 Ông Nguyễn Đức Định
0978 100 997
Tổ cáo UBND huyện Xuyên Mộc tiếp tay xác định cho ông Nguyễn Văn Bảy chồng lấn 75m2 đất lên diện tích đất của ông Lê Văn Cồn (ở ấp Bình Hòa, xã Bình Châu, XM); mặc dù ông Định cho rằng ông Bảy không sinh sống trên địa bàn Gọi điện Đã chuyển Ban tiếp công dân tỉnh giải quyết  
6 14/06/2019 Cty TNHH Một thành viên Hưng Điền Thịnh Phát Chậm trả kết quả theo giấy hẹn gọi điện  VPĐK có thư xin lỗi số 1500/VPĐK-TXL ngày 14/6/2019  
7 07/07/2019 Nguyễn Hòa, điện thoại 0908433530 Khiếu kiện đất đai lên huyện Châu Đức thì huyện chuyển về lại thị trấn. Và hỏi về điều kiện để mở đường vào đất canh tác gọi điện Người dân đã liên hệ và được hướng dẫn chi tiết cụ thể  
8 17/07/2019 Nguyễn Thành Trung
0919352236
Hồ sơ xin tách sổ mới trể hẹn. Hẹn ngày 03/7/2019 gọi điện Chi nhánh VPĐK huyện Xuyên Mộc đã đối thoại với ông vào ngày 19/7/2019  
9 30/07/2019 Thái Khắc Hùng,
SDT 0918266566
Ông có Hồ sơ tách thửa (hợp thửa) chuyển quyền (tách thửa-Chuyển quyền - VT) nộp tại Bộ phận 1 cửa VT (từ 20/6-01/8/2019). Ông nhận thống báo thuế từ 27/7/2019, nhưng hẹn đến 09/8/2019 mới nhận kết quả. Ông cho rằng cơ quan thuế hẹn thời gian nội thuế lên đến 40 ngày dẫn đến ảnh hưởng việc vay vốn ngân hàng của gia đình. Gọi điện, email Đã trả kết quả ngày 01/8/2019 và gọi điện cho ông Hùng thông báo  
10 03/08/2019 ông Hùng
02543866123
Cấp giấy sai số thửa. Đề nghị được gặp người có thẩm quyền để phản ánh gọi điện Ông Hùng hài lòng với kết quả làm việc với đ/c Công  
11 13/08/2019 Chu Đăng Khải, điện thoại 0765367037 Hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất tôn giáo nhận ngày 16/11/2018 nhưng đến 13/8/2019 vẫn chưa được giải quyết Gọi điện Sở TNMT đã báo cáo UBND tỉnh tại cuộc họp và đang chờ kết luận của UBND tỉnh  
12 16/08/2019 Trần Phú Châu
0989 005121
hồ sơ ông Phan Đình Hòa TTHC cấp GCNQSD đất lần đầu, mã số 2018,22623, nộp ngày 01/10/18, hẹn trả 12/11/18, đến 16/8/19 vẫn chưa trả KQ cho người dân Gọi điện BPMC TPVT xác minh hồ sơ đã được Phòng TNMT trình ký Lãnh đạo.  Trả KQ vào ngày 21/8/19  
13 15/10/2019 Chị Hương
SDT 0972728806
Hồ sơ đất đai của ông thắng 0904575822 nộp ngày 20/9/2019 hẹn ra thông báo thuế ngày 02/10/2019, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả, liên hệ nhiều lần số 1 cửa nhưng ko ai nghe máy. Mã hồ sơ 000.00.32.h06-190920-0139 gọi điện Người dân nhận thông báo thuế ngày 18/10/2019