Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục hành chính tại tỉnh
Ngày 31/5/2019, UBND tỉnh BRVT ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về Quy định làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 

Ngày 31/5/2019, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND quy định làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/6/2019, thay thế Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017.

Căn cứ quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành các Quyết định tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần để cụ thể hóa Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg đảm bảo phù hợp yêu cầu thực tiễn, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc liên hệ giải quyết thủ tục hành chính theo nhu cầu tại các cơ quan hành chính nhà nước ngoài những ngày làm việc hành chính trong tuần. Từ nhiều năm nay, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần, kết quả cho thấy người dân khá hài lòng với việc được giải quyết hồ sơ vào sáng thứ bảy hàng tuần.

Năm 2019, nhu cầu thực tế về giải quyết thủ tục hành chính của người dân, tổ chức liên quan đến một số các thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần so với năm trước có sự thay đổi đáng kể, đặc biệt ở lĩnh vực đất đai, hộ tịch,… Vì vậy, việc tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính có thay đổi ở một số lĩnh vực và địa bàn. Cụ thể các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần tại các đơn vị như sau:

- Các Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp tiếp nhận, xử lý và trả kết quả các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực công chứng, chứng thực.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gồm:

+ Thành phố Bà Rịa tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực xây dựng, chính sách xã hội, đăng ký kinh doanh, tư pháp.

+ Thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: đất đai, xây dựng, chính sách xã hội, đăng ký kinh doanh, tư pháp.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực gồm:

+ Thành phố Vũng Tàu: Phường 1, phường 7 và phường 11.

+ Thành phố Bà Rịa: Phường Phước Hiệp.

+ UBND huyện Đất Đỏ: Thị trấn Đất Đỏ.

+ UBND huyện Châu Đức: Thị trấn Ngãi Giao.

+ UBND huyện Xuyên Mộc: Thị trấn Phước Bửu.

+ UBND Phường Phú Mỹ: Phường Hắc Dịch, phường Mỹ Xuân, phường Phú Mỹ và phường Phước Hòa.

Hoạt động Bộ phận một cửa UBND Thị trấn Đất Đỏ – H. Đất Đỏ

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn bố trí công chức Tư pháp - hộ tịch giải quyết kịp thời khi người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng tử.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được quy định tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chủ động công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan Báo, Đài trên địa bàn thông báo rộng rãi về chủ trương làm việc sáng thứ bảy để cá nhân, tổ chức biết và thực hiện. Đặc biệt tổ chức sắp xếp cán bộ, công chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc./.

 

Chi tiết xem tại file đính kèm: Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND