Thông tin cần biết Thông tin cần biết

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH BRVT NĂM 2018
Ngày 02/5/2019, Hội đồng tuyển dụng ban hành Thông báo số 23/TB-HĐTD về thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2018

 

 

THỜI GIAN:

- Ngày 18/5/2019 (thứ bảy)

+ Buổi sáng: thi môn Kiến thức chung (thi viết)

+ Buổi chiều: thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm), Tin học (Trắc nghiệm)

- Ngày 19/5/2019:

+ Buổi sáng: thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết)

+ Buổi chiều: thi môn Ngoại ngữ (thi viết)

ĐỊA ĐIỂM: Trường Chính trị tỉnh BRVT, số 13 Trường Chinh, P.Phước Trung, TPBR

 

Chi tiết xem tại file đính kèm./. Thông báo số 23/TB-HĐTD