Lịch kiểm tra CCHC Lịch kiểm tra CCHC

Lịch kiểm tra Cải cách hành chính tháng 8, 9 năm 2018
Ngày 30/7/2018, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 245/TB-SNV về Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính tháng 8, 9 năm 2018
 

Lịch kiểm tra các đơn vị như sau:

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: ngày 03/8/2018.

- UBND huyện Châu Đức: ngày 15/8/2018.

- UBND huyện Đất Đỏ: ngày 29/8/2018 

- UBND thị xã Phú Mỹ: 12/9/2018

- Sở Nội vụ: ngày 19/9/2018.

Thời gian: 01 ngày, buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.
Địa điểm: Tại trụ sở các cơ quan được kiểm tra.

 

Chi tiết xem tại file đính kèm