Lịch kiểm tra CCHC Lịch kiểm tra CCHC

Kế hoạch kiểm tra Cải cách hành chính năm 2018
Ngày 05/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 590/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2018

Chi tiết xem tại file đính kèm

Quyết định 590/QĐ-UBND