Tin tức Tin tức

Kết quả kiểm tra đột xuất công tác Cải cách hành chính tại UBND xã Phước Long Thọ - huyện Đất Đỏ
Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2017, sáng ngày 10/11/2017 Đoàn kiểm tra CCHC đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại UBND xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ.

Nội dung buổi kiểm tra chủ yếu tập trung các công tác như công tác chỉ đạo, điều hành; kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm; việc niêm yết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách; công tác tiếp công dân. Đồng thời, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến niêm yết công khai các nội dung thu chi ngân sách, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cán bộ, công chức.


Ảnh: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Phước Long Thọ

Qua kiểm tra nhận thấy: năm 2016, kết quả chỉ số cải cách hành chính của đơn vị tuy có tăng điểm nhưng giảm hạng so với năm trước. Lãnh đạo UBND xã đã tổ chức họp chấn chỉnh, đề ra phương hướng khắc phục hạn chế và triển khai thực hiện trong năm 2017. Kế hoạch Cải cách hành chính cụ thể hoá được phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong năm. Đơn vị đã có văn bản kiện toàn nhân sự Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời ban hành Quy chế hoạt động đúng quy định. Thủ tục hành chính tại các lĩnh vực được cập nhật mới và niêm yết khoa học, trang trọng. Công tác tiếp công dân được quan tâm triển khai đúng quy định: có bố trí phòng tiếp dân, mở sổ tiếp công dân và bố trí cán bộ, công chức tiếp dân theo lịch hàng tuần. Thực hiện niêm yết danh sách hộ nghèo, thu chi ngân sách, quy hoạch sử dụng đất, đường dây nóng tại trụ sở UBND xã. Đã thực hiện cam kết cắt giảm thời gian giải quyết đạt khoảng 30% số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và cập nhật đầy đủ trong quy trình ISO.

Niêm yết Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Phước Long Thọ

Hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Hệ thống máy bốc số tự động, màn hình tra cứu thủ tục hành chính  được sữa chữa mới, hoạt động hiệu quả có camera quan sát; bố trí Tủ sách pháp luật bên cạnh việc niêm yết Bộ thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại đơn vị đáp ứng đúng quy định, kiểm tra một số hồ sơ cho thấy việc nhận hồ sơ đảm bảo đầy đủ thành phần quy định, giải quyết đúng hẹn. Thực hiện đúng các biểu mẫu, sổ sách theo quy định tại Quyết định số 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thông tin hồ sơ thủ tục hành chính được nhập liệu vào phần mềm đầy đủ, kể cả hồ sơ lĩnh vực đất đai.

Bên cạnh những mặt tích cực, đơn vị vẫn còn số ít hạn chế như: Thực hiện chưa tốt việc tạm bố trí nhân sự tiếp nhận hồ sơ thay thế cho công chức bộ phận một cửa khi vắng mặt. Chưa ban hành Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức trong năm, mặc dù trên thực tế đã tiến hành khảo sát.

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Trưởng Đoàn kiểm tra cải cách hành chính đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành thực hiện công tác Cải cách hành chính của đơn vị. Đề nghị Lãnh đạo UBND xã Phước Long Thọ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành, quán triệt cán bộ, công chức việc thực hiện đúng nội quy cơ quan; xây dựng Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân; Cập nhật đầy đủ thông tin người dân, tổ chức liên hệ thực hiện thủ tục hành chính vào hồ sơ và vào phần mềm một cửa để theo dõi và tổng hợp.

Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ