GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Xã Bộ máy hành chính cấp Xã

Các xã thuộc huyện Long Điền

1.    Xã An Nhứt
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Ngô Tấn Lập
-    Các phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Đăng Khoa
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: An Nhứt là một xã nông nghiệp được tách ra từ xã Tam An vào năm 1999 nằm dọc theo quốc lộ 55, nằm ở hướng Đông của huyện Long Điền, phía Đông giáp thị trấn Đất Đỏ; phía Tây giáp xã An Ngãi thị trấn Long Điền; phía Nam giáp xã Tam Phước; phía Bắc giáp xã Long Tân huyện Đất Đỏ.
+ Kinh tế - Xã hội: Tổng diện tích đất tự nhiên 591 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 472 ha. Đa số dân là người dân tộc kinh, một số ít là người dân tộc Hoa, dân tộc Châu ro, dân tộc Khơ me và sống bằng nghề làm ruộng, một số ít hộ chăn nuôi, tráng bánh, làm thuê và mua bán nhỏ…
+ Địa chỉ UBND xã: ấp An Hoà – xã An Nhứt - huyện Long Điền - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
+ Số điện thoại: 0643.869313.
+ Số fax: 0643.869313.
2.    Xã Phước Tỉnh
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Sơn
-    Các phó Chủ tịch: Ông Phạm Thạch, Ông Phạm Văn Thanh
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Phước Tỉnh là 1 trong 3 xã, Thị trấn vùng ven biển của huyện Long Điền. vị trí của xã như một hòn đảo nhỏ, 3 phía được bao quanh bởi sông và biển với chiều dài bờ biển trên 2,5 Km, chiều dài bờ sông khoảng 4 Km. phía đông giáp xã Phước Hưng, phía tây giáp phường 11 TP Vũng Tàu, phía bắc giáp phường 12 TP Vũng Tàu, phía nam giáp Biển đông.
+ Kinh tế - Xã hội: Có diện tích 546,16 ha. Dân số khoảng 25.380 người. Là một địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, nghề nghiệp chính của người dân sống chủ yếu vào ngư nghiệp, dịch vụ thương mại và hậu cần nghề cá phát triển mạnh…một số bộ phận người dân nhập cư sống bằng nghề đánh bắt và chế biến hải sản.
+ Địa chỉ trụ sở: ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT
+ Địa chỉ email: ubndxaphuoctinh@longdien.baria-vungtau.gov.vn
3.    Xã Tam Phước
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Kiều Văn Lý
-    Các phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Hồng Pháp
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Tam Phước là một xã nông nghiệp được tách ra từ xã Tam An, vào tháng 8 năm 1999 theo theo Nghị định số 57/1999/NĐ.CP ngày 23 tháng 7 năm 1999 của Chính Phủ. Nằm về hướng  Đông của Trung tâm Huyện Long Điền; phía đông giáp xã Long Mỹ và Thị Trấn Đất Đỏ; phía tây giáp xã An Ngãi; phía nam giáp xã Phước Hưng và Long Mỹ; phía bắc giáp xã An Nhứt.
+ Kinh tế - Xã hội:
 Có tổng diện tích tự nhiên: 1373,09 ha. Đa số dân là người dân tộc kinh, một số ít là người dân tộc Thổ, dân tộc Châu ro, dân tộc Khơ me và sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp; 
Trước 30/04/1975 Xã Tam Phước được tạo nên một địa hình đồi núi, rừng rậm rạp lý tưởng cho hoạt động cách mạng tuy nhiên địa hình hiểm trở cũng không tránh khỏi thiệt hại thương tâm về người và của trong thời còn chiến tranh. Toàn xã có 94 Liệt sĩ, 8 thương binh, 52 gia đình có công với cách mạng, 01 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng nay đã chết; Tù đầy 26, bệnh binh 6, hưu trí 18.
+ Địa chỉ UBND xã: ấp Phước Hưng, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT.
+ Số điện thoại: (064)3862070; Số Fax: 3862070.
4. Thị trấn Long Hải
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Trần Văn Sơn
-    Các phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Thành Văn, Ông Trần Quang Vinh
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành:
Long Hải là một thị trấn ven biển thuộc huyện Long Điền, phía Đông giáp núi Minh Đạm; phía Nam giáp xã Phước Hải; phía Tây giáp Biển Đông; phía Bắc giáp xã Phước Hưng.
+ Kinh tế - Xã hội: Có tổng diện tích đất tự nhiên 1.057 ha; đa số người dân sống bằng nghề đánh bắt hải sản, một số ít làm dịch vụ du lịch, nông nghiệp,...
+ Địa chỉ UBND: khu phố Hải An, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT.
+ Số điện thoại: 064. 3868315/3705332
+ Số fax: 064. 3661555
+ Địa chỉ email: long haitt@yahoo.com.vn
5. Thị trấn Long Điền
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Trần Kim Phúc
-    Các phó Chủ tịch: Bà  Trần Thị Ánh Vinh, Bà  Tô Thị Phú
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Thị trấn Long Điền là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội của huyện Long Điền, tỉnh BR-VT; phía Đông giáp xã An Ngãi; phía Tây giáp phường Long Toàn (Thị xã Bà Rịa); phía Nam giáp xã Anh Ngãi và phường 12 (TP. Vũng Tàu); phía Bắc giáp xã Hòa Long – Long Phước (thị xã Bà Rịa).
+ Kinh tế - Xã hội: Có tổng diện tích đất tự nhiên 1.447,79 ha; đa số người dân là dân tộc Kinh, một số ít là người Hoa, Khơ me, Châu ro, Tày và sống chủ yếu bằng nghề kinh doanh thương mại, sản xuất nông nghiệp và diêm nghiệp.
    + Địa chỉ UBND: số 21, đường Dương Bạch Mai, khu phố Long Phượng, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT.
    + Số điện thoại: 064.3862047;     Số fax: 064. 3862047
6. Xã Phước Hưng
 + Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Tiếu Hoa Nhan
-    Các phó Chủ tịch: ông Trần Văn Công, ông Nguyễn Văn Hiệp
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành:
Là một xã thuộc huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, được thành lập vào tháng 8 năm 1999 theo Nghị định số 57/1999/NĐ-CP ngày 23/7/1999 của Chính phủ, tách ra từ xã Phước Tỉnh. Diện tích tự nhiên là 940,68ha. Dân số khoảng 21.883 người 064.3843277; số fax: 064.3843277