GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Xã Bộ máy hành chính cấp Xã

Các xã thuộc huyện Đất Đỏ

1. Thị trấn Phước Hải
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Tài
-    Các phó Chủ tịch: ông Nguyễn Hữu Kỳ,  ông Trần Vĩnh Lộc   
+ Vị trí địa lý: Phước Hải là một thị trấn vùng biển thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT, phía Nam và Đông Nam giáp biển Đông, phía Bắc giáp xã Loang Mỹ và một phần xã Phước Hội, phía Tây và Tây Nam giáp thị trấn Long Hải, phía Đông giápxã Lộc An.
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 2.596 người; Diện tích tự nhiên 1.655,58 ha
- Các ngành kinh tế chủ yếu: đánh bắt hải sản.
+ Địa chỉ UBND xã: khu phố Hải Tân, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.
+ Số điện thoại: 0643.886103 ; số fax: 0643.678737
2. Xã Lộc An
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Lê Hiền Nhân
-    Phó Chủ tịch: ông Trần Thanh Hùng   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Lộc An là một xã vùng biển của huyện Đất Đỏ, nằm phía Đông Nam trung tâm huyện, phía Bắc giáp xã Láng Dài, phía Nam giáp biển Đông, phía Đông giáp xã Phước Thuận huyện Xuyên Mộc, phía Tây-Tây Nam giáp xã Phước Hội và Phước Hải. Năm 1993 thành lập vùng kinh tế mới Lộc An, nhằm di dân các nơi về định cư phát triển kinh tế, đến năm 1996 xã Lộc An được hình thành theo Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 30/10/1995 trên cơ sở diện tích đất tách ra từ 3 xã Phước Hải, Phước Long Hội (cũ) và Láng Dài, hiện tại xã có 4 ấp: An Hoà, An Hải, An Bình và An Điền.
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 3.776 người, Diện tích tự nhiên 1.771,42 ha
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Nông ngư nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ du lịch, đánh bắt hải sản.
+ Địa chỉ UBND xã: ấp An Điền, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.
+ Số điện thoại: 0643.886079; số fax: 0643.886894
+ Email: ubndxalocan@yahoo.com.vn
3. Xã Phước Hội
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Lê Văn Mực
-    Phó Chủ tịch: ông Châu Văn Trung   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: xã Phước Hội được tách ra từ xã Phước Long Hội, nằm ở phía Nam huyện Đất Đỏ đựơc trải rộng theo tỉnh lộ 52, 44A, 44B và tuyến đường ven biển được nối từ Thị trấn Phước Hải chạy đến xã Lộc An; phía Bắc giáp xã Phước Long Thọ, thị trấn Đất Đỏ, xã Láng Dài; phía Nam giáp thị trấn Phước Hải; phía Đông giáp xã Láng Dài, xã Lộc An; phía Tây giáp xã Long Mỹ.
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 5.841 người, Diện tích tự nhiên 2.270,75 ha
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Nông nghiệp.
+ Địa chỉ UBND xã: ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội
+ Số điện thoại: 0643.681102 ; số fax: 0643.681102
4. Xã Long Mỹ
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Trần Văn Quốc
-    Phó Chủ tịch: ông Trần Văn Dũng.
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Xã Long Mỹ được hình thành lập từ năm 1999, trên cơ sở chia tách xã Phước Long Hội, huyện Long Đất tại Nghị định số 57/NĐ-CP ngày 23/7/1999 của Chính Phủ, về việc chia tách địa giới hành chính. Hướng Đông giáp xã Phước Hội, tỉnh lộ 44A; phía Tây giáp xã Tam Phước và thị trấn Long Hải, huyện Long Điền; phía Nam giáp thị trấn Phước Hải và núi Minh Đạm; phía Bắc giáp xã Phước Hội, tỉnh lộ 44B.
+ Kinh tế - Xã hội:
- Dân số 3.328 người, Diện tích tự nhiên 1.298,84ha
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Nông nghiệp, chăn nuôi.
+ Địa chỉ UBND xã: ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ.
+ Số điện thoại: 0643.886668 ; số fax: 0643.886668
5. Thị trấn Đất Đỏ
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Huỳnh Văn Phi
-    Các phó Chủ tịch: ông Võ Anh Tuấn,  ông Nguyễn Văn Ngàn   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: thị trấn Đất Đỏ được thành lập theo Nghị định 149/NĐ-CP ngày 11/12/2006 của Chính phủ trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của xã Phước Thạnh và một phần diện tích, dân của xã Phước Long Thọ. Bộ máy hành chính thị trấn Đất Đỏ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 08/3/2007.
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 20.036 người, Diện tích tự nhiên 2.214,44ha
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Thương mại, dịch vụ du lịch, nông nghiệp, công nghiệp - TTCN.
+ Địa chỉ UBND thị trấn: Quốc lộ 55, khu phố Thanh Long, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ.
+ Số điện thoại: 0643.691471; số fax: 0643.691899
6. Xã Phước Long Thọ
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Phạm Văn Bảnh
-    Phó Chủ tịch: ông Mai Văn Phụng
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Xã Phước Long Thọ được hình thành vào cuối năm 1976, trên cơ sở hợp nhất 2 xã Phước Thọ và Phước Hòa Long. Từ sau khi có Nghị định 149/NĐ-CP ngày 11/12/2006 của Chính phủ, xã Phước Long Thọ đã chuyển giao một phần diện tích đất và dân số để thành lập thị trấn Đất Đỏ.
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 2.711 người, Diện tích tự nhiên 3.611,17ha
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.
+ Địa chỉ UBND xã: ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ.
+ Số điện thoại: 0643.692253; số fax: 0643.692264
7. Xã Long Tân
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Trí
-    Phó Chủ tịch: ông Đào Văn Tiến   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: địa phận xã Long Tân xưa thuộc 2 làng Long Nhung và Long Hiệp, tổng An Phú. Sau CMT8 năm 1945 hai làng Long Nhung và Long Hiệp được sáp nhập thành xã Long Tân.
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 5.325 người, Diện tích tự nhiên 2.943,28ha
- Các ngành kinh tế chủ yếu: nông nghiệp.
+ Địa chỉ UBND xã: ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ.
+ Số điện thoại: 0643.695121; số fax: 0643.695121
8. Xã Láng Dài
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Phạm Văn Sơn
-    Phó Chủ tịch: ông Phạm Văn Đức   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: là một xã nông nghiệp, nằm về hướng Đông của huyện Đất Đỏ, được thành lập vào năm 1976, địa bàn xã ngày nay được hình thành từ việc tách một phần diện tích của xã Phước Bửu, một phần của xã Phước Long Thọ và một phần của xã Xuân Khai.
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 5.759 người, Diện tích tự nhiên 3.228,44ha
- Các ngành kinh tế chủ yếu: nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
+ Địa chỉ UBND xã: ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ.
+ Số điện thoại: 0643.865016; số fax: 0643.865016