GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Xã Bộ máy hành chính cấp Xã

Các xã thuộc huyện Châu Đức

   
1 Xã Quảng Thành:
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Hồ Thúc Tiên
-    Các phó Chủ tịch: Ông Võ Khắc Thuyết,  Bà Lê Thị Nhung   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành
Được chia tách từ xã Kim Long theo Nghị định 45/NĐ-CP của Chính phủ vào tháng 8/1994.   
    Phía bắc giáp xã Cẩm mỹ, tỉnh Đồng Nai; phía nam giáp xã Bình Giã; phía đông giáp xã Lâm Sang, tỉnh Đồng Nai, phía tây giáp xã Kim Long.
     + Kinh tế - Xã hội
    Dân số 2.025 hơn với 11.080 khẩu, Diện tích tự nhiên 3117,76 ha
    Là một xã Nông nghiệp, phát triển chủ yếu cây công nghiệp như: cà phê, tiêu, điều…
    + Địa chỉ UBND xã: ấp Công Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức.
    + Số điện thoại/fax: 0643.885.346
    2 Xã Suối Nghệ:
    + Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Trần Hoàng Văn
-    Các phó Chủ tịch: Ông Trương Sức,  Ông Trần Bé   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành
Được hình thành trước năm 1975.
 + Kinh tế - Xã hội
    Diện tích tự nhiên là 2485,23 ha, dân số là 2753 hộ với 11.777 khẩu
    Là một xã nông nghiệp chiếm 75%, thương mại dịch vụ chiếm 20%, ngành nghề khác chiếm 5%. hiện đang hình thành khu công nghiệp Đô thị Châu Đức với diện tích 1150ha.
    + Địa chỉ UBND xã: thôn Suối nghệ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức
    + Số điện thoại/fax: 0643.881.114
3 Xã Đá Bạc:
+ Tổ chức bộ máy:
- Chủ tịch: Ông Lê Văn Tô
- Các phó Chủ tịch: Ông Trần Văn Dũng.   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành
Được thành lập từ 8/1994 sau khi được chia tách từ các thôn của xã Bình Ba, Nghĩa Thành, Suối Nghệ.
    Phía đông giáp xã Suối Rao; phía tây giáp xã Suối Nghệ, nghĩa Thành, Bình Ba; phía Nam giáp xã Long Tân, thị xã Bà Rịa; phía bắc giáp xã Bình Trung.
+ Kinh tế - Xã hội
    Dân số 1745 hộ với 7205 khẩu. 
    Là một xã nông nghiệp, diện tích trồng cây hằng năm chiếm 70%/tổng diện tích đất của xã. Tốc độ phát triển kinh tế hằng năm đạt 4-5%/năm.
    + Địa chỉ UBND xã: thôn Phú Sơn, xã Đá Bạc
    + Số điện thoại/fax: 0643.982.033
    4 Xã Xà Bang:
    + Tổ chức bộ máy:
- Chủ tịch: Ông Trần Văn Cần
- Các phó Chủ tịch: Ông Trần Văn Danh,  Ông Nguyễn Văn Trọng   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành
Được thành lập năm 1985. Năm 2002 chia tách một phần diện tích để thành lập xã Cù Bị theo Nghị định 83/2002/NĐ-CP ngày 22/10/2002 của Chính phủ
    Phía đông giáp xã Quảng Thành; phía tây giáp xã Cù Bị, Láng Lớn; phía Nam giáp xã Kim Long; phía bắc giáp xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
+ Kinh tế - Xã hội
    Diện tích tự nhiên là 3726,97 ha. Dân số 2.719 hộ với 13.432 khẩu
    Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm trên địa bàn 8,5-9,6%. Thu nhập bình quân đầu người 6.500.000đ/ người/năm. Kinh tế chủ yếu là phát triển nông nghiệp
    + Địa chỉ UBND xã: ấp Liên Lộc, xã Xà Bang
    + Số điện thoại/fax: 0643.885.121
    5 Xã Kim Long:
+ Tổ chức bộ máy:
- Chủ tịch: Ông Trần Dương Tuấn
- Các phó Chủ tịch: Ông Huỳnh Thành,  Ông Đỗ Văn Nghiệp   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành
Được thành lập năm 1975. Đến năm 1994 chia tách xã để thành lập xã Quảng Thành theo Nghị định 45/NĐ-CP của Chính phủ. Năm 2004 chia tách ra thành lập xã Bàu Chinh theo Nghị định 212/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004    
    Vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Quảng Thành; phía tây giáp xã Láng Lớn; Phía nam giáp xã Bàu Chinh; Phía bắc giáp xã Xà Bang.
+ Kinh tế - Xã hội
    Tổng dân số 2.682 hộ với 13.577 khẩu, tổng diện tích đất tự nhiên là 2.214,96 ha.
    Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,8% /năm. Phát triển chủ yếu bằng nông nghiệp
    + Địa chỉ UBND xã: thôn Hưng Long, xã Kim Long
    + Số điện thoại/fax: 0643.885.115
    6 Thị trấn Ngãi Giao:
    + Tổ chức bộ máy:
- Chủ tịch: Ông Phạm Văn Tiến
- Các phó Chủ tịch: Ông Lê Thanh Long,  Ông Nguyễn Văn Cẩn   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành
Xã Ngãi Giao được thành lập 1975 đến tháng 6/1994 từ xã Ngãi giao thành thị trấn Ngãi Giao theo Nghị định số 45/NĐ-CP của Chính phủ. Năm 2004 chia tách một phần diện tích  thành lập xã Bàu Chinh theo nghị định số 212/2004/NĐ-CP của Chính Phủ
    Phía đông giáp xã Bình giã; phía tây giáp xã Láng Lớn; phía nam giáp xã Bình Ba; phía bắc giáp xã Bàu Chinh.
+ Kinh tế - Xã hội
    Dân số 3.216 hộ/15.994 nhân khẩu. Tổng diện tích đất tự nhiên: 1379,7 ha
    Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp chiếm tỷ trọng 65%, TTCN và dịch vụ chiếm 35%.
+ Địa chỉ UBND: 352 Đường Hùng Vương, Thị trấn Ngãi Giao
    + Số điện thoại/fax: 0643.881.125
    7 Xã Bình Trung:
    + Tổ chức bộ máy:
- Chủ tịch: Ông Bùi Xuân Vinh
- Các phó Chủ tịch: Bà Phạm Thị Thuỳ Ân
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành
Được tách ra rừ xã Bình Giã theo Nghị định 57/NĐ-CP, chính thức hoạt động ngày 20/8/1999
    Phía đông giáp xã Xuân Sơn, phía tây giáp xã Bình Giã, phía nam giáp xã Đá Bạc, phía bắc giáp xã Quảng Thành
+ Kinh tế - Xã hội
    Dân số 7430 nhân khẩu; tổng diện tích đất tự nhiên là 1800ha.
    Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng bình quân 8%/năm.
+ Địa chỉ UBND xã: thôn II, xã Bình Trung
    + Số điện thoại/fax: 0643.968.596
    8 Xã Sơn Bình:
    + Tổ chức bộ máy:
- Chủ tịch: Ông Lê Quý Thịnh
- Các phó Chủ tịch: Ông Trương Công Phong, Ông Nguyễn Văn Hồng
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành
Được thành lập theo Nghị định 57/NĐ-CP hoạt động chính thức ngày 20/8/1999
    Vị trí địa lý: Phia đông giáp xã Hoà Hưng và Hoà Bình, huỵen Xuyên Mộc; phía tây giáp xã Xuân Sơn; phía Nam giáp xã Suối Rao; phía Bắc giáp xã Lâm San, tỉnh Đồng Nai
+ Kinh tế - Xã hội
    Dân số 1916 hộ với 8334 nhân khẩu. Tổng diện tích đất tự nhiên 2192 ha.
    Phát triển chủ yếu là nông nghiệp, có 95% dân số làm nông.
+ Địa chỉ UBND xã: ấp Sơn Tân, xã Sơn Bình
    + Số điện thoại/fax: 0643.887.557
    9 Xã Suối Rao:
    + Tổ chức bộ máy:
- Chủ tịch: Ông Đoàn Văn Giác
- Các phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Quốc Toản
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành
Được thành lập tháng 8/1994 theo Nghị định 45/NĐ-CP của Chính phủ.
    Phía đông giáp xã Hoà Bình, huyện Châu Đức và xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc; phía tây giáp xã Đá Bạc; phía nam giáp xã Láng Dài, Long Tân huyện Đất Đỏ, phía bắc giáp xã Xuân Sơn, Sơn Bình.
+ Kinh tế - Xã hội
    Dân số 816 hộ/3740 nhân khẩu; Tổng diện tích tự nhiên 3.401ha
    Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp chiếm 94,5% và dịch vụ thương mại chiếm 5,5%.
    + Địa chỉ UBND xã: thôn 4, xã Suối Rao, huyện Châu Đức
    + Số điện thoại/fax: 0643.983.035
    10 Xã Cù Bị:
+ Tổ chức bộ máy:
- Chủ tịch: Ông Phan Quí
- Các phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Hoàng Trí, Ông  Hoàng Tỷ
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành
Được thành lập theo Nghị định số 83/2002/NĐ-CP ngày 22/10/2002 của Chính phủ, là một xã vùng sâu vùng xa.
    Phía đông giáp xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và xã Xà Bang; phía tây giáp xã Bàu Cạn, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; phía nam giáp xã Láng Lớn; phía bắc giáp xã Xuân Đường và xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
+ Kinh tế - Xã hội
    Tổng diện tích đất tự nhiên 1.734,75 ha. Dân số 11.114 nhân khẩu, 2.304 hộ.
    Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp.
    + Địa chỉ UBND xã: thôn Đồng Tiến, xã Cù Bị, huyện Châu Đức
    + Số điện thoại: 0643.987.190
+ Số fax: 0643.987.880
    11 Xã Nghĩa Thành:
    + Tổ chức bộ máy:
- Chủ tịch: Ông Nguyễn Duy Trinh
- Các phó Chủ tịch: Ông Trần Văn Tư, Ông  Hoàng Quốc Thái
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành
Được thành lập năm 4/1985.
    Phía đông giáp xã Đá Bạc, huyện Châu Đức và xã Long Phước thị xã Bà Rịa; phía tây giáp xã Châu Pha, huyện Tân Thành; phía nam giáp xã Hoà Long, Thị xã Bà Rịa; phía bắc giáp xã Suối Nghệ.
+ Kinh tế - Xã hội
    Tổng diện tích tự nhiên: 2.217,85ha. Dân số 12.825 nhân khẩu, 2.933 hộ.
    Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp
    + Địa chỉ UBND xã: thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức
    + Số điện thoại/fax: 0643.881.204
    12 Xã Láng Lớn:
    + Tổ chức bộ máy:
- Chủ tịch: Ông Hồ Sỹ Yên
- Các phó Chủ tịch: Ông Đỗ Minh Hoàng, Ông  Nguyễn Đức Lĩnh
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành
Được thành lập năm 1987. Năm 2002 chia tách một phần diện tích để thành lập xã Cù Bị theo Nghị định số 83/2002/NĐ-CP ngày 22/12/2002 của Chính phủ chia tách xã Láng Lớn
    Vị trí địa lý:    Phía đông giáp thị trấn Ngãi Giao và xã Kim Long; Phía tây giáp xã Sông Xoài, huyện Tân Thành; Phía nam giáp xã Bình Ba và Suối Nghệ; Phía bắc giáp xã Xà Bang và Cù Bị
+ Kinh tế - Xã hội
    Dân số 1417hộ gồm 5800 nhân khẩu. Tổng diện tích tự nhiên 2.176 ha.
    Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp: có 90% dân số làm nông; công nghiệp-TTCN có 21 cơ sở; thương mại -dịch vụ: 150 hộ hoạt động, mức thu nhập bình quân đầu người ước đạt 12.582.000đ/ người/năm.
    + Địa chỉ UBND xã: thôn Sông Xoài 2, xã Láng Lớn
    + Số điện thoại: 0643.881.389
    + Số fax: 0643.889.414
    13 Xã Bàu Chinh:
    + Tổ chức bộ máy:
- Chủ tịch: Ông Trần Phúc Lộc
- Các phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Quốc Sử
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành
Được thành lập theo Nghị định 212/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004 của Chính phủ
    Phía đông giáp xã Quảng Thành, Bình Giã; phía tây giáp xã láng Lớn; phía nam giáp thị trấn Ngãi Giao; phía bắc giáp xã Kim Long
+ Kinh tế - Xã hội
    Tổng diện tích tự nhiên 2060,60 ha. Dân số 1606 hộ với 7827 nhân khẩu.
    Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, trồng các loại cây công nghiệp như: tiêu, cà phê, điều….; chăn nuôi chủ yếu: heo, bò…
    + Địa chỉ UBND xã: thôn Tân Phú, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức
    + Số điện thoại/fax: 0643.985.801
    14 Xã Bình Giã:
    + Tổ chức bộ máy:
- Chủ tịch: Ông Lương Văn Thăng
- Các phó Chủ tịch: Ông Trần Ngọc Quế, Bà Nguyễn Thị Thanh
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành
Được thành lập năm 1954. Năm 1999 chia tách một phần diện tích để thành lập xã Bình Trung theo Nghị định 57/NĐ-CP của Chính phủ
    Phía đông giáp xã Bình Trung; phía tây giáp thị trấn Ngãi Giao; phái nam giáp xã Đá Bạc; phía bắc giáp xã Quảng thành, Bàu Chinh và Kim Long
+ Kinh tế - Xã hội
    Dân số 2.106 hộ với 10.193 nhân khẩu. Tổng diện tích tự nhiên 1.796,14 ha
    Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp chiếm 80%; TTCN 5% và dịch vụ 15%.
    + Địa chỉ UBND xã: ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức
    + Số điện thoại/fax: 0643.881.116
    15 Xã Bình Ba:
    + Tổ chức bộ máy:
- Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Nhân
- Các phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Khoa Hùng, Ông Bùi Phong Hiếu
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành
Được thành lập năm 1975
    Phía Đông giáp xã Đá Bạc; phía tây giáp xã Láng Lớn; phía nam giáp xã Suối Nghệ; phía bắc giáp thị trấn Ngãi Giao
+ Kinh tế - Xã hội
    Tổng diện tích: 3.130,42 ha. Dân số 1.958 hộ với 9.527 nhân khẩu
    Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp.
    + Địa chỉ UBND xã: ấp Bình Đức, xã Bình Ba, huyện Châu Đức
    + Số điện thoại/fax: 0643.881.128
    16 Xã Xuân Sơn:
    + Tổ chức bộ máy:
- Chủ tịch: Ông Võ Văn Tài
- Các phó Chủ tịch: Ông Thái Văn Bình, Bà Vũ Thị Mỹ Hương
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành
Được thành lập năm 1975. Năm 1999 chia xã Xuân Sơn ra làm 2 xã là Xuân Sơn và Sơn Bình theo Nghị định 57/NĐ-CP hoạt động chính thức ngày 20/8/1999
    Phía đông giáp xã Sơn Bình; phía tây giáp xã Bình Trung và Quảng Thành; phía nam giáp xã Suối Rao, Đá Bạc; phía bắc giáp xã Quảng Thành.
+ Kinh tế - Xã hội
    Tổng diện tích tự nhiên là 1661,3 ha. Dân số 118 hộ
    Kinh tế chủ yếu là phát triển nông nghiệp. doanh thu nông nghiệp đạt 48,6 tỷ/ năm; TMDV: 43 tỷ/năm. Thu nhập bình quân đầu người 7.000.000đ/ người/ năm.
+ Địa chỉ UBND xã: xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức
    + Số điện thoại/fax: 0643.887.279