GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Xã Bộ máy hành chính cấp Xã

Các xã thuộc huyện Tân Thành

1. Xã Châu Pha
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Nguyễn Đăng Nết
-    Các phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Ánh, Ông Trần Đình Ơn
Xã Châu Pha được thành lập năm 1983 trong quá trình hình thành và phát triển nay xã Châu Pha có diện tích 3.257,01 ha với 2.818 hộ = 14.485 nhân khẩu, được hình thành 13 thôn với 76 tổ dân cư, dân tộc kinh chiếm 95,4%, các dân tộc ít người chiếm 4,6%, đồng bào theo đạo thiên chúa chiếm 22,78%.
- Về kinh tế bao gồm: nông nghiệp, thương mại-dịch vụ, giao thông vận tải, tiểu thủ công nghiệp.
- Địa chỉ trụ sở:
Thôn Suối Tre, xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số điện thoại: 064.3897552
Số Fax: 064.3928296.
2. Xã Tóc Tiên
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Trần Văn Thái
-    Các phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Minh Thông
Xã Tóc Tiên là một trong những xã vùng sâu của huyện Tân Thành, được thành lập vào năm 1994, với diện tích tự nhiên 3.725 ha, trong đó 60% là đất nông nghiệp, phía đông giáp xã Châu Pha, tây giáp thị trấn Phú Mỹ và Mỹ Xuân, nam giáp xã Tân Hòa và Tân Phước, bắc giáp xã Hắc Dịch. Tính đến nay xã đã cơ bản hoàn thành xoá hộ đói, hộ nghèo giảm mạnh, các hoạt động xây dựng văn hóacơ sở đã góp phần đáng kể lối sống và mức sống của nhân dân, tháng 7 năm 2009 xã đã được công nhận danh hiệu xã văn hoá.
Dân số của xã hiện có: 850 hộ, gồm 4.160 nhân khẩu được phân bổ điều trên 06 ấp, trong đó đa số là dân tộc kinh với 843 hộ, số ít còn lại là dân tộc khơ me (06 hộ), dân tộc tày (01) hộ.
- Địa chỉ trụ sở: ấp 3 xã tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Số điện thoại: 064.3897144
- Số Fax: 064.3897144
3. Xã Sông Xoài
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Nguyễn Ngọc Hùng
-    Các phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Bút, Ông Nguyễn Văn Thơm
Xã Sông Xoài được thành lập ngày 15/8/1994 và được tách ra từ xã Hắc Dịch, là xã thuộc vùng sâu vùng xa của huyện Tân Thành. Xã Sông Xoài chia thành 06 ấp: ấp Cầu Mới, ấp Phước Bình, ấp 3, ấp Sông Xoài 1, ấp Sông Xoài 2 gồm 43 tổ dân cư.
Xã có tổng diện tích tự nhiên là 2.902 ha, dân số thưa thớt, kinh tế chủ yếu của người dân là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi với quy mô vừa và nhỏ lẻ, hộ nông dân chiếm 94%, thương mại-dịch vụ 5%, phần còn lại là hộ tiểu thủ công nghiệp. Tổng dân số trên toàn xã là 1.470 hộ, và 7.588 khẩu.
- Địa chỉ trụ sở: ấp 3 xã Sông Xoài huyện Tân Thành
- Số điện thoại: 064.940362
- Số Fax: 064.3940362.
4. Xã Hắc Dịch
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Trần Ngọc Thuỳ
-    Các phó Chủ tịch: Ông Lê Văn Ba, Ông Đặng Duy Tân
Xã Hắc Dịch có tổng diện tích tự nhiên 3.200 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ 3/4 diện tích, hiện nay trên địa bàn xã đã có một cụm công nghiệp-TTCN tập trung, 134 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, gần 200 cơ sở dịch vụ thương mại vì vậy hàng năm các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp được nhân dân cung cấp cho thị trường đạt hiệu quả cao.
Xã Hắc Dịch là xã được công nhận danh hiệu xã văn hóa, hàng năm điều có trên 93% /tổng số hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, dân số của xã có 3.100 hộ và 12.835 khẩu.
- Địa chỉ trụ sở: ấp 5 xã Hắc Dịch huyện Tân Thành.
- Số điện thoại: 064.3898433
- Số Fax: 064.3898652.
5. Xã Tân Hải
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Phạm Đức Trọng
-    Các phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Minh Quang, Bà Ngô Thị Vương
Xã Tân Hải được chia tách từ xã Hội Bài cũ từ tháng 01 năm 2004, có chiều dài hơn 5 Km chạy dọc theo QL 51, địa bàn được chia thành 06 thôn gồm: thôn Láng Cát, Cát Hải, Phước Hải, Chu Hải, Đông Hải và Nam Hải.
Tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, dân số tăng hơn so với năm trước, tổng dân số của địa phương hiện nay là: 3.205 hộ và 13.278 khẩu.
- Địa chỉ trụ sở: Thôn Láng Cát xã Tân Hải huyện Tân Thành.
- Số điện thoại: 064.3890517, Fax: 064.3890879
- Địa chỉ email: Quangnm@baria-Vungtau.gov.vn.
6. Xã Tân Hoà
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Phạm Văn Thường
-    Các phó Chủ tịch: Ông Trần Tiến Hằng, Ông Hà Hảo Hiệp
Xã Tân Hoà được chia tách từ xã Hội Bài (cũ) theo Nghị định số: 152/CP của Chính phủ ngày 19/12/2003 và Chỉ thị số: 61/CT-UB của UBND Tỉnh. Xã Tân Hoà là một xã nằm dọc QL51 với chiều dài khoảng 1,8km. Tổng diện tích tự nhiên là 3.063,75 ha trong đó: đất nông nghiệp là 1.629,17 ha, đất lâm nghiệp 650,5 ha, đất ngư nghiệp 313,6 ha , đất ở 43,65 ha, đất chuyên dùng 13,29 ha, đất sử dụng 726,95 ha, xã được bao bọc bởi đồi núi và sông rạch, địa hình phức tạp nhưng rất thuận lợi cho việc lưu thông bằng đường bộ và đường thuỷ. Xã được chia làm 04 thôn, gồm 75 tổ dân cư. Dân số toàn xã 2777 hộ, 11.696 nhân khẩu. Trong đó:
    - Thôn Phước Hiệp: có 775 hộ; 3.101 nhân khẩu.
    - Thôn Phước Tấn : có 980 hộ; 3.672 nhân khẩu.
    - Thôn Phước Long: có 741 hộ; 3.412 nhân khẩu
    - Thôn Phước Thành: có 381 hộ; 1.511 nhân khẩu.
Cơ cấu kinh tế trên địa bàn phát triển theo hướng TM-DV, CT-TTCN, Nông – Lâm – Ngư nghiệp. Tiềm năng phát triển kinh tế địa phương với cụm CN – TTCN đang hình thành.
Về loại hình kinh doanh sản xuất hiện có như: TM-DV với các hình thức kinh doanh mua bán tự phát hàng năm đều mở rộng, phát triển tham cơ sở. CN – TTCN hoạt động sản xuất với quy mô vừa và nhỏ với các mặt hàng chủ yếu: gia công cơ khí, làm khung cửa sắt, may mặc, muối bọt, muối hạt, các chế phẩm từ xi măng.
Tổng số hộ nghèo trong toàn xã là 286 hộ (năm 2009). Trong đó: 127 hộ nghèo chuẩn quốc gia, 159 hộ nghèo chuẩn Tỉnh. Trong 06 tháng đầu năm 2009 đã đối thoại giảm nghèo là 82 hộ, tỷ lệ hiện nay của hộ nghèo trong toàn xã chiếm 15,51%.
- Địa chỉ trụ sở: Thôn Phước Long, xã Tân Hoà, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 Số điện thoại văn phòng: 064.3876671
7. Xã Phước Hoà
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Trần Văn Hoà
-    Các phó Chủ tịch: Ông Cao Đức Hiền, Ông Hồ Thị Bảy
Xã Phước Hoà với tổng diện tích tự nhiên là 5.540 hecta, dân số khoảng 11.000 dân. Cơ cấu kinh tế đã được xác định tại Đại hội Đảng bộ xã Phước Hoà lần thứ nhất là thương mại và dịch vụ; tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp. Toàn xã hiện nay có: 01 trường mẫu giáo mầm non, 04 trường phổ thông (trong đó có 03 trường cấp I và 01 trường cấp II), 01 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia và 01 chợ liên thông tại ấp Phước Sơn đáp ứng việc mua bán hàng hoá phục vụ các nhu cầu về sinh hoạt và đời sống của nhân dân.
- Điện thoại văn phòng: 0643 936 003            Số Fax: 0643. 936425
- Địa chỉ trụ sở: ấp Tân Lộc, xã Phước Hoà, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Địa chỉ email: ubndxaphuochoa@yahoo.com.
8. Xã Mỹ Xuân
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Châu Văn Măng
-    Các phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Thanh Diệu, Ông Nguyễn Văn Thành
Trước đây Mỹ Xuân là trung tâm của xã Phú Mỹ, huyện Châu Thành tỉnh Đồng Nai. Sau khi thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, xã Phú Mỹ được chia tách thành thị trấn Phú Mỹ và xã Mỹ Xuân thuộc huyện Tân Thành tình Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Với truyền thống cách mạng hào hùng gắn liền với miền đông gian lao anh dũng xã Mỹ Xuân đã được nhà nước phong tặng danh hiệu vẽ vang: xã anh hùng lực lượng vũ trang. Đến nay trãi qua quá trình xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và thuận lợi về vị trí địa lý xã Mỹ Xuân có tiềm năng để phát triển kinh tế văn hoá xã hội – an ninh quốc phòng. Từ đó hình thành các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước là tiền đề để xã Mỹ Xuân phát triển theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá.
Xã Mỹ Xuân có tổng diện tích tự nhiên là 3.968,70 ha; trong đó có 1478,71 ha đất nông nghiệp. Vì vậy thế mạnh của xã là phát triển công nghiệp và nông nghiệp, nên Nghị quyết của Đảng bộ, cũng như chính quyền xã, từ trước đến năm 2005 đều xác định cơ cấu kinh tế của xã là nền kinh tế nhiều thành phần.
- Mỹ Xuân là một xã vùng đồng bằng, thế mạnh  kinh tế của xã là công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ.
- Ngoài ra, trên địa bàn xã có một mạng lưới dịch vụ và các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đáp ứng các nhu cầu của nhân dân trong vùng.
+ Kinh tế: xã Mỹ Xuân là cửa ngõ của tỉnh Bà Rịa – Vũn Tàu có hệ thống giao thông thuận lợi (đường bộ, đường sông) để phát triển nền kinh tế nhiều thành phần nhất là phát triển cảng biển. Trong toàn xã hiện nay có 03 khu công nghiệp lớn và các dự án khác đang trong giai đoạn hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật, trong đó khu công nghiệp Mỹ Xuân A và khu công nghiệp Mỹ Xuân A 2 đã hoàn thành tương đối hoàn chỉnh, hiện nay đang thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.
+ Xã hội: Song song với sự phát triển kinh tế, lĩnh vực xã hội cũng được phát triển theo chiều hướng tích cực, hiện nay trên địa bàn xã có 10 trường học gồm: 01 trường THCS; 03 trường tiểu học và 06 trường mẫu giáo, trong đó 01 trường mẫu giáo và 05 trường mầm non tư thục; 01 trạm y tế và một trung tâm văn hóc với nhà thi đấu đa năng, sân chơi cho thiếu nhi trong xã. Toàn xã hiện nay có 7/9 ấp được công nhận ấp văn hoá còn lại 02 ấp đang phấn đấu để đạt danh hiệu ấp văn hoá.
- Diện tích tự nhiên toàn xã là 3968,70 ha, chia ra các loại đất:
+ Đất nông nghiệp:          1.478,71 ha,  chiếm tỷ lệ 37,26 %
+ Đất phi nông nghiệp:    2.445,24 ha,  chiếm tỷ lệ 61,61%
    Trong đó:        Đất ở:        86,64 ha
                Đất chuyên dùng: 2358,6 ha
+ Đất chưa sử dụng:     44,75 ha chiếm tỷ lệ 1,13%

* Dân số: Tổng  số hộ: 3864
Trong đó:
    + Hộ thường trú: 3.505 hộ
    + Hộ tạm trú:       359 hộ
Tổng số khẩu:         20.670 (Trong đó: Nam: 10.554, Nữ: 10.116)
Thường trú:             18.678; Tạm trú: 1992 khẩu
Tổng số lao động:        13.848 ( Trong đó: Nam: 6.785; Nữ: 7.063)
- Địa chỉ trụ sở:
- Địa chỉ: ấp Bến Đình, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Số Điện thoại văn phòng: 064.3931548.    Fax: 0643 931548
- Email: ubndxamyxuan@yahoo.com.vn 
9. Thị trấn Phú Mỹ
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Lê Đình Luân
-    Các phó Chủ tịch: Ông Lê Thành Tâm, Ông Trần Chuẩn
Thị trấn Phú Mỹ được thành lập theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 02/6/1994 của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ 15/8/1994.Với tổng diện tích tự nhiên là 3.172,8 ha chiếm 9,39% diện tích tự nhiên huyện Tân Thành. Dân sô khoảng 20.668 người.
Thị trấn Phú Mỹ được thành lập với 03 đơn vị thôn: Thôn Ngọc Hà, Quảng Phú, Vạn Hạnh. Năm 2006 chia tách thêm 03 thôn mới là: Tân Ngọc, Tân Phú và Tân Hạnh.
- Tình hình kinh tế địa phương tăng trưởng phát triển khá ổn định, từng bước chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiêp - tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp. Giá trị sản xuất trên địa bàn luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, đã xoá được hộ đói, giảm hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo là 0,3%, các danh sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời.
- Mạng lưới y tế được đầu tư và phát triển, các cơ sở khám chữa bệnh được nâng cấp và xây dựng mới với trang thiết bị trương đối hiện đại. Thực hiện tốt hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch cúm… trên địa bàn. Duy trì và thực hiện tốt chương trình chuẩn quốc gia về ý tế đã được công nhận. Thực hiện có hiệu quả chương trình dân số KHHGĐ và chăm sóc bảo vệ trẻ em. Kết hợp và tăng cường kiểm tra xử lý cải thiện tốt hơn vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.
- Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoà" mạng lại những kết quả đáng phấn khởi. Đến nay, trên toàn thị trấn có 6/6 thôn đạt chuẩn văn hoá với 2.306 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá.
- Địa chỉ: đường Độc lập (Quốc lộ 51C) – thôn Quảng Phú, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
    - Số điện thoại văn phòng: 0643 876314    Fax: 0643 876314
    - Email: ttphumy@yahoo.com
10. Xã Tân Phước
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Chính
-    Các phó Chủ tịch: Ông Bùi Chí Lãm, Ông Mai Ngọc Ánh
Xã Tân Phước được chia tách từ xã Phước Hòa năm 2004 đời sống nhân dân chủ yếu nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp và một số hộ nuôi trồng thủy sản.
Tổng diện tích toàn xã: 2.981,9 ha, toàn xã có:   hộ và 10.270 khẩu