GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Xã Bộ máy hành chính cấp Xã

Các xã thuộc huyện Xuyên Mộc

1. Thị trấn Phước Bửu:
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Trần Đình Hưởng
-    Các phó Chủ tịch: Ông Lê Hồng Sơn, Ông Nguyễn Hải La
Thị trấn Phước Bửu là đô thị loại 5, có tổng diện tích đất tự nhiên là 920,16ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 524,85ha, đất phi nông nghiệp 395,31ha, đất ở 86,69ha.
Phía Đông giáp xã Xuyên Mộc, phía Tây giáp xã Phước Thuận, phía Nam giáp Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu, phía Bắc giáp xã Phước Tân.
- Địa chỉ trụ sở: UBND thị trấn Phước Bửu, QL 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.
- Số điện thoại/fax: 0643. 874153    
- Địa chỉ website: sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/phuocbuu.
2. Xã Tân Lâm:
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Sơn
-    Các phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Nôi, Ông Lê Văn Hải
Tân Lâm là một xã thuộc diện vùng sâu vùng xa, được tách ra từ xã Bàu Lâm năm 2003. Tổng diện tích tự nhiên 8.878,28ha trong đó có 4 đơn vị đóng chân trên địa bàn với diện tích chiếm khoảng 6.480ha gồm: đơn vị T345 của Bộ Nội vụ, đơn vị trường bắn quốc gia TB3, đơn vị Cao su Hòa Lâm của Công ty Long Sơn và đội I Nông trường cao su Hòa Bình II thuộc Công ty cao su Thống Nhất.
Phía Bắc giáp xã Xuân Hưng và thị trấn Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; phía Nam giáp xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc; phía Đông giáp xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc; phía Tây giáp xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Tân Lâm là nơi tập trung khá nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (dân tộc Châu Ro) với các hạn chế về trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán lạc hậu, đời sống mang tính tạm bợ, cho nên khả năng tiếp thu chủ trương đường lối, tiến bộ khoa học kỹ thuật còn nhiều hạn chế.
- Địa chỉ trụ sở: UBND xã Tân Lâm, ấp 4B, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc.
- Số điện thoại văn phòng: 0643. 799151     fax: 0643. 799151
3. Xã Bàu Lâm:
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Đoàn Văn Thắng
-    Các phó Chủ tịch: Ông Phạm Văn Hùng, Ông Nguyễn Văn Tiến
Xã Bàu Lâm được thành lập vào năm 1946, cách trung tâm huyện Xuyên Mộc 20km về phía Bắc, có tỉnh lộ 328 chạy qua với chiều dài 4km, sau Nghị định số 83/NĐ-CP của Chính phủ đến năm 2001 được tách thành 2 xã: Bàu Lâm và Tân Lâm.
Phía Đông giáp xã Hòa Hiệp; phía Tây giáp xã Lâm Sang, huyện Châu Đức; phía Nam giáp xã Hòa Hưng; phía Bắc giáp xã Tân Lâm.
Khi mới thành lập xã năm 1946, xã Bàu Lâm có khoảng 200 hộ, dân số khỏang 1.000 người. Đến năm 1994 diện tích tự nhiên khỏang 16.300ha, dân số khoảng 1.164 người, tăng 16,4% so với năm 1946. Theo số liệu thống kê đến nay (2009) diện tích tự nhiên của xã là 3.441,56ha, với dân số 2360hộ/9.797 người, gồm 11 dân tộc anh em, có 2 tôn giáo chính là: Phật giáo và Thiên chúa giáo.
Nền kinh tế của xã Bàu Lâm chủ yếu là nông nghiệp và chăn nuôi có mức tăng trưởng khá, vừa phát triển vừa chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo ra những tiền đề cần thiết đi vào thời kỳ phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.
- Địa chỉ trụ sở: UBND xã Tân Lâm, ấp 2 Đông, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc.
- Điện thọai:  0643. 879007     fax: 0643. 799484
4. Xã Xuyên Mộc:
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Mai Văn Nhứt
-    Các phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Bá Út, Ông Nghiêm Xuân Thương
Xã Xuyên Mộc được hình thành năm 1881, thuộc Tổng Phước Hưng Hạ, huyện Phước An, phủ Phước Tuy (Biên Hòa). Sau năm 1975, xã Xuyên Mộc thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Đồng Nai. Từ năm 1991, khi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được thành lập, xã Xuyên Mộc thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phía Đông giáp xã Bông Trang ; phía Tây giáp xã Phước Tân; phía Nam giáp thị trấn Phước Bửu; phía Bắc giáp xã Hòa Hội.
Có tổng diện tích 1.816,72ha. Cơ cấu kinh tế của xã gồm Nông nghiệp – Thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, trong đó số hộ dân sống bằng nghề nông nghiệp chiếm tỷ lệ hơn 70%.
- Địa chỉ trụ sở: UBND xã Xuyên Mộc, ấp Nhân Tiến, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc.
- Điện thọai:  0643. 874084     fax: 0643. 874024
5. Xã Hòa Hội:
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Đinh Văn Ngàn
- Các phó Chủ tịch: Ông Vũ Mạnh Đạt, Ông Đặng Văn Dũng
Nằm phía Đông Bắc huyện Xuyên Mộc, cách trung tâm hành chính huyện Xuyên Mộc 10km. Về địa hình, trải dài 11km dọc tuyến Tỉnh lộ 329, từ cầu 1 đến cầu 4, là địa phương thuộc diện vùng sâu của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phía Đông giáp rừng trồng của Cty Lâm nghiệp tỉnh BR-VT; phía Tây giáp rừng cao su của Cty cổ phần cao su Hòa Bình; phía Nam giáp xã Xuyên Mộc; phía Bắc giáp xã Hòa Hiệp.
Tổng diện tích tự nhiên là 7.154ha (trong đó tổng diện tích đất sản xuất là 2.287ha). Tổng số dân là 10.412 người.
Kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp, nông dân chiếm hơn 80% dân số, nhân dân từ khắp các miền đất nước về đây sinh sống lập nghiệp
- Địa chỉ trụ sở: UBND xã Hòa Hội, Tỉnh lộ 329, ấp 2, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc.
- Điện thọai:  0643. 874334     fax: 0643. 874334
6. Xã Hòa Hiệp:
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Hải
- Các phó Chủ tịch: Ông Vũ Văn Huân, Ông Ngô Xuân Phùng
Xã Hòa Hiệp nằm về phía Đông Bắc của huyện Xuyên Mộc, xã được thành lập năm 1986 trên cơ sở sát nhập xã Hòa Hiệp từ Tỉnh lộ 328 chuyển sang với khu kinh tế mới Bưng Kè (được thành lập năm 1978), dân cư từ các tỉnh thành trong cả nước di cư tự do đến xã Hòa Hiệp sinh sống. Xã Hòa Hiệp hiện nay là vùng chuyên canh cây nông nghiệp, cây công nghiệp có năng suất cao. Định hướng cơ cầu phát triển kinh tế của xã là: Nông nghiệp-Thương mại-Dịch vụ và Tiểu thủ công nghiệp, trong đó nông nghiệp là kinh tế mũi nhọn, hàng đầu. Tổng diện tích tự nhiên là 9.896,81ha.
Phía Đông giáp xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận; phía Tây giáp xã Hòa Hội, Bàu Lâm, Tân Lâm; phía Nam giáp xã Bình Châu; phía Bắc giáp xã Tân Lâm.
- Địa chỉ trụ sở: UBND xã Hòa Hiệp, Tỉnh lộ 329, ấp Phú Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc.
- Điện thọai:  0643. 877116     fax: 0643. 783400
7. Xã Hòa Hưng:
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Túc
- Các phó Chủ tịch: Ông Vũ Thanh Tùng
Xã Hòa Hưng là xã thuộc diện vùng sâu vùng xa của huyện Xuyên Mộc, được hình thành từ năm 1976. Xã Hòa Hưng có tổng diện tích tự nhiên là 2.790ha, dân số 4.249 người. Điều kiện tự nhiên về nguồn nước mặn được cải thiện, đất đai bao gồm đất phù sa và đất đỏ bazan chiếm 93% diện tích, được đánh giá là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và đời sống xã hội của người dân trên địa bàn xã. Nghề nghiệp chủ yếu là sản xuất nông nghiệp là chính, dịch vụ sản xuất kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp có chuyển biến nhưng trên quy mô vừa và nhỏ.
- Địa chỉ trụ sở UBND xã: Tỉnh lộ 328, ấp 2, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc.
- Điện thọai:  0643. 872167    fax: 0643. 872167
8. Xã Bông Trang:
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Nguyễn Quốc Đại
- Các phó Chủ tịch: Ông Vy Minh Khuây
Xã Bông Trang cách thị trấn Phước Bửu khoảng 11km về phía Đông. Có quốc lộ 55 chạy qua trung tâm xã, đây là con đường giao thông quan trọng phục vụ kinh tế xã hội nói chung, tuyến du lịch ven biển Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu và nối liền các cụm du lịch ven biển ở Bình Thuận. Với vị trí địa lý kinh tế này tạo cho xã Bông Trang khá nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp-nông thôn đặc biệt là sản xuất nông nghiệp sẽ tập trung khai thác các nguồn lực và hỗ trợ cho phát triển du lịch, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
Phía Đông giáp xã Bưng Riềng; phía Tây giáp xã Xuyên Mộc; phía Nam giáp xã Biển Đông; phía Bắc giáp xã Hòa Hội.
Tổng diện tích tự nhiên 3.482,63ha, trong đó đất hộ gia đình là 703ha, các tổ chức kinh tế là 390ha, tổ chức khác là 47ha, còn lại là đất do Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu. Dân cư sống tập trung ven quốc lộ 55.
- Địa chỉ trụ sở UBND xã: quốc lộ 55, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc.
- Điện thọai:  0643. 878337    fax: 0643. 878140
9. Xã Bưng Riềng:
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Nguyễn Kim Hải
- Các phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Long, Ông Nguyễn Xuân Sơn
a/ Sơ lược về lịch sử hình thành, kinh tế, xã hội, dân số:
Xã Bưng Riềng nằm trên quốc lộ 55, cách trung tâm huyện Xuyên Mộc khoảng 10km.
* Địa giới hành chính:
- Phía Đông giáp xã Bình Châu
- Phía Tây giáp xã Bông Trang
- Phía Nam giáp xã Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu và biển Hồ Cốc.
- Phía Bắc giáp xã Hòa Hội.
Trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nơi đây có tên gọi là làng Nhu-Lâm, chỉ có một số ít hộ dân sinh sống bằng nghề làm nông, nằm trên lộ 23 và khu rừng nguyên sinh Bình Châu-Phước Bửu. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nơi đây đã có Đội thanh niên tiền phong (được thành lập tháng 8/1945) đây là tiền thân của Chi bộ Đảng địa phương thời đó. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, nhân dân đã kiên cường bám trụ tiêu diệt địch, đây là vùng tranh chấp ác liệt giữa ta và địch. Đến giai đọan 1960-1963, Mỹ-Diệm thi hành chính sách dồn dân lập ấp chiến lược. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương, nhân dân đã vùng lên phá ấp chiến lược, 01 số hộ phải di chuyển về sinh sống ở xã Xuyên Mộc, một số hộ vào căn cứ cách mạng. Từ đó nơi đây biến thành vùng trắng, nhưng phong trào cách mạng của địa phương vẫn có sự lãnh đạo của Đảng nên căn cứ bí mật của Huyện và xã vẫn được giữ vững cho tới ngày giải phóng.
Sau ngày giải phóng 30/4/1975, thực hiện chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới, đến tháng 11/1975 nơi đây đã được chọn là xã kinh tế mới với tên gọi là xã Bưng Riềng.
Cơ cấu kinh tế được xác định là nông nghiệp-thương mại-dịch vụ: với hơn 80% dân số sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp, 14% số hộ kinh doạng buôn bán nhỏ, số ít còn lại sống bằng nghề đánh bắt hải sản gần bờ và các ngành nghề khác.
Tổng diện tích tự nhiên là 4.999,07ha. Trong đó: đất nông nghiệp là 1.707,81ha, gồm: 145,49ha là đất trồng lúa, còn lại là đất rẫy chỉ canh tác được vào 6 tháng mùa mưa, tập trung sản xuất các lọai cây lương thực ngắn ngày như: mì, bắp, đậu các loại … và một số cây công nghiệp dài ngày như tiêu, điều, cao su và các lọai cây ăn trái.  Do ảnh hưởng của thời tiết và giá cả thị trường thường xuyên biến động nên thu nhập của nhân dân vẫn chưa thực sự ổn định.
Trên địa bàn xã có 01 trường THCS, 01 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia, 01 trường Mầm non, 01 trường THPT hiện đang được xây dựng, 01 Trung tâm Văn hóa, 01 Trạm y tế, 01 chợ xã, 01 nhà máy cung cấp nước sạch, 01 trạm Bưu điện, 04 tụ điểm sinh hoạt của 4 ấp và khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu, khu du lịch Hồ Cốc.
Toàn xã có 01 nhà thờ (giáo xứ Hòa An) và 01 chùa (Bửu Lâm), có 598 hộ dân theo đạo Thiên chúa chiếm tỷ lệ 50,33%, 285 hộ dân theo đạo Phật chiếm tỷ lệ 23,98%, còn lại là không đạo.
Trình độ dân trí còn hạn chế, toàn xã có 5% số người có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Có trên 60% số người có trình độ THPT và THCS, còn lại là trình độ tiểu học. Toàn xã có trên 50 hộ thuộc đối tượng chính sách, người có công cách mạng. Hộ nghèo còn 84 hộ, chiếm tỷ lệ 7% số hộ toàn xã. Năm 2007 đã được UBND tỉnh công nhận đạt danh hiệu "Xã Văn hóa).
Tổng số dân là 4.820 người. Trong đó, dân tộc kinh chiếm trên 90%, còn lại là các hộ dân tộc thiểu số gồm: Hoa, Châu Ro, Tày, Nùng và Khơme.
b/ Địa chỉ trụ sở; số địện thoại văn phòng; số fax:
- Địa chỉ trụ sở: UBND xã Bưng Riềng, ấp 1, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc.
- Điện thọai:  0643. 878111    fax: 0643. 878111
c/ Địa chỉ email, website:
- Địa chỉ email: mail…
- Địa chỉ website: www…
10. Xã Bình Châu:
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Bà Lê Kim Lựu
- Các phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Triệu, Ông Võ Ngọc Đặng
a/ Sơ lược về lịch sử hình thành, kinh tế, xã hội, dân số:
Xã Bình Châu được hình thành vào những năm 1928 trong các thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là vùng căn cứ cách mạng. Sau năm 30/4/1975 đất nước thống nhất dư cư từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung di cư tự do vào Bình Châu sinh sống lập nghiệp cho đến nay. Sau 30 năm xây dựng từ một xã khó khăn về kinh tế và đến nay xã Bình Châu đã có bước phát triển vững mạnh trên các lĩnh vực ngư nghiệp, dịch vụ, du lịch và nông lâm nghiệp, được đánh giá là một trong những xã năng động của huyện Xuyên Mộc. Xã Bình Châu nằm ở phía Đông – Nam huyện Xuyên Mộc.
* Địa giới hành chính:
- Phía Đông giáp huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
- Phía Tây giáp xã Bưng Riềng
- Phía Nam giáp Biển Đông
- Phía Bắc giáp xã Hòa Hiệp.
Tổng diện tích tự nhiên của xã là 8.745,05ha. Trong đó: diện tích đất nông nghiệp là 8.164,18ha chiếm tỷ lệ 93,36%, đất phi nông nghiệp là 274,54ha chiếm tỷ lệ 3,14%, đất chưa sử dụng là 303,33ha chiếm tỷ lệ 3,47%.
Xã Bình Châu cách thị trấn Phước Bửu 20km, có 12km chiều dài bờ biển, Biển Bình Châu phần lớn là bải cát có độ dốc thoải, không sâu, chiều cao sóng vỗ 0,3-0,5m, thuận lợi cho thiết lập các bãi tắm đẹp và an toàn. Tiếp giáp các bãi tắm là khu rừng bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu và nằm trên tuyến du lịch nghĩ dưỡng suối nước nóng Bình Châu, xa khu dân cư nên đã tạo cho khu vực sinh thái biển sạch, đẹp khá lý tưởng.
Tổng dân số của xã là 19.601 người, mật độ dân số bình quân 238 người/km2, lao động tập trung chủ yếu cho Ngư - nông – lâm nghiệp (trên 88%), lao động dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp chiếm 2%, lao động khác 10%. Mặc dù là xã Ngư – nông – lâm nghiệp nhưng kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển đáng kể trong những năm gần đây. Nhìn chung kinh tế-xã hội đã có những bước chuyển biến tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân tăng 5%/năm so với 2006, thu nhập bình quân đạt 462,4USD người/năm.
Xã có 01 Trung tâm Văn hóa-Học tập cộng đồng, mức hưởng thụ văn hóa hàng năm dạt 29 lần/người/năm. Có 01 Trạm Y tế được xây dựng mới theo tiêu chuẩn với diện tích 2.229m2, tọa lạc tại ấp Láng Găng và 04 phòng khám tư.
Xã có 02 cơ sở giữ trẻ, 01 nhà Mẫu giáo (đang đầu tư xây dựng trường mầm non chuẩn quốc gia tại ấp Thanh Bình I), 03 trường cấp I, 02 trường tình thương (trong đó có trường Tiểu học Lê Minh Châu đạt chuẩn quốc gia), 01 trường THCS. Nhìn chung các trường được đầu tư xây dựng mới khang trang theo chuẩn quốc gia.
Các công trình tổ chức khác gồm có: 01 nhà thờ, 02 nhà nguyện; 01 nhà chùa, 03 tịnh thất.
b/ Địa chỉ trụ sở; số địện thoại văn phòng; số fax:
- Địa chỉ trụ sở: UBND xã Bình Châu, ấp Láng Găng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.
- Điện thọai:  0643. 871137    fax: 0643. 871137
c/ Địa chỉ email, website:
- Địa chỉ email: mail…
- Địa chỉ website: www…
11. Xã Hòa Bình:
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Hà Văn Nam
- Các phó Chủ tịch: Ông Lê Huy Cảnh, Ông Nguyễn Quang Bảo
a/ Sơ lược về lịch sử hình thành, kinh tế, xã hội, dân số:
Xã Hòa Bình được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn tòan giải phóng, được hợp nhất từ 02 xã: Hòa Bình và Hòa Hương vào năm 1977.
Tỉnh lộ 328 chạy dọc theo chiều dài của xã theo hướng Bắc – Nam, đi qua trung tâm hành chính xã.
* Địa giới hành chính:
- Phía Đông giáp xã Hòa Hội
- Phía Tây giáp huyện Châu Đức
- Phía Nam giáp xã Phước Tân
- Phía Bắc giáp xã Hòa Hưng.
Diện tích tự nhiên của xã là 3.778,4ha; dân số là 10.999 người.
Diều kiện thổ nhưỡng, đất đai là đất phù sa của dòng Sông Ray và đất đỏ Bazan (chiếm 87% diện tích), thuộc diện đất tốt rất thích hợp cho việc trồng các lọai cây lâu năm như: cao su, cà phê, điều … và các loại cây ngắn ngày.
Thác Hòa Bình là một trong những điểm hấp dẫn du khách, được đánh giá là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của xã.
b/ Địa chỉ trụ sở; số địện thoại văn phòng; số fax:
- Địa chỉ trụ sở: UBND xã Hòa Bình, số 68, Tỉnh lộ 328, ấp 4, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc.
- Điện thọai:  0643. 872118    fax: 0643. 872118
c/ Địa chỉ email, website:
- Địa chỉ email: mail…
- Địa chỉ website: www…
12. Xã Phước Thuận:
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Đấu
- Các phó Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Hạnh
a/ Sơ lược về lịch sử hình thành, kinh tế, xã hội, dân số:
Phước Thuận là một xã ven biển với tổng diện tích tự nhiên là 5.063,7ha, được tách ra từ xã Phước Bửu cũ (nay là thị trấn Phước Bửu) từ năm 1996. Phước Thuận nằm trên địa giới hành chính phía Tây Nam cửa ngõ vào huyện Xuyên Mộc, với 12km đường sông Ray giáp với 2 xã: Lộc An và Láng Dài – huyện Đất Đỏ.
* Địa giới hành chính:
- Phía Đông giáp thị trấn Phước Bửu
- Phía Tây giáp huyện Đất Đỏ
- Phía Nam giáp Biển Đông
- Phía Bắc giáp xã Phước Tân.
Có Tỉnh lộ 328 dài hơn 9km đi ngang qua xã và đường ven biển Hồ Tràm đi Hồ Cốc – Bưng Riềng và Bến Cát-Lộc An dài khoảng 12km.
Ví trí của xã nằm ở vị trí hạ nguồn của 02 con sông là sông Ray chạy từ xã Tân Lâm qua địa bàn xã ra cửa Lộc An dài 12km, rộng 5 – 50m, độ sâu mùa mưa từ 1 – 7m và sông Kinh chạy từ xã Bông Trang qua địa bàn xã ra cửa Lộc An, dài 13km; chịu ảnh hưởng trực tiếp của 2 hồ chứa nước ở thị trấn Phước Bửu là Hồ Xuyên Mộc và đập Cầu Mới; có chiều dài bờ biển 14km nhưng không đồng đều, có những nơi nhô ra và nơi co vào, có 01 cửa lạch là cửa Lộc An.
Bên cạnh đó, trên địa bàn xã còn có diện tích rừng tự nhiên 2.614,3ha (trong đó rừng phòng hộ là 895,8ha, rừng đặc dụng là 1.718,5ha). Tuyến bờ biển có rừng của Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu và rừng phòng hộ chạy từ cửa Lộc An đến Hồ Cốc thuộc xã Bưng Riềng dài 14km, trong đó có nhiều đồi cát cao.
Dân số của xã là 7.916 người.
Là xã có nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp thuần túy, có 58,1% dân số sống bằng nghề nông; 26,4% dân số sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản; 15,5% dân số sống bằng nghề tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ. Cơ cấu kinh tế của xã giai đoạn 2005-2010 được xác định là "Nông, Lâm, Ngư nghiệp-Dịch vụ, Du lịch-Tiểu thủ công nghiệp".
Toàn xã có 05 trường học các cấp (1 THCS, 3 Tiểu học và 1 mẫu giáo) và 1 Trạm Y tế.
Xã hiện có 44km đường giao thông nông thôn. Trong đó có hơn 19km đường GTNT cùng các đường xương cá nội bộ trong các ấp, 04km đường Quốc lộ 55 chạy qua, 09km đường Tỉnh lộ 328 và 12km đường ven biển.
Ghe thuyền có tổng cộng 172 chiếc các loại, có công suất dưới 20CV, chủ yếu đánh bắt gần bờ, đi trong ngày, tập trung thuộc 02 ấp Hồ Tràm và Bến Cát.
b/ Địa chỉ trụ sở; số địện thoại văn phòng; số fax:
- Địa chỉ trụ sở: UBND xã Phước Thuận, Tỉnh Lộ 328, ấp Gò Cà, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.
- Điện thọai:  0643. 874293    fax: 0643. 781053, 875046
c/ Địa chỉ email, website:
- Địa chỉ email: mail…
- Địa chỉ website: www…
13. Xã Phước Tân:
* Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Hường
- Các phó Chủ tịch: Phạm Văn Phú, Bà Hoàng Thị Loan
a/ Sơ lược về lịch sử hình thành, kinh tế, xã hội, dân số:
Xã Phước Tân là một xã nằm về phía Tây của huyện Xuyên Mộc, cách trung tâm huyện 3km qua quốc lộ 328.
* Địa giới hành chính:
- Phía Đông giáp xã Xuyên Mộc
- Phía Tây giáp xã Suối Rao, huyện Châu Đức
- Phía Nam giáp thị trấn Phước Bửu
- Phía Bắc giáp xã Hòa Bình.
Năm 1984, xã Phước Tân tách từ xã Phước Bửu. Tổng diện tích tự nhiên: 3.211,47ha. Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, vị trí tương đối thuận tiện, đất đai phì nhiêu màu mỡ, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội.
Dân số của xã là 12.689 người. có 10 đồng bào dân tộc sinh sống tại địa bàn xã với 563 khẩu.
b/ Địa chỉ trụ sở; số địện thoại văn phòng; số fax:
- Địa chỉ trụ sở: UBND xã Phước Tân, Tỉnh lộ 328, ấp Thanh Sơn 2A, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc.
- Điện thọai:  0643. 875879    fax: 0643. 875879
c/ Địa chỉ email, website:
- Địa chỉ email: mail…
- Địa chỉ website: www…