GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Sở Công thương

- Địa chỉ liên hệ: Số 11 Trường chinh, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

- Số điện thoại: 064.3542677  - Fax: 064.3856344

- Email:soct@baria-vungtau.gov.vn

- Website:http://soct.baria-vungtau.gov.vn

- Vị trí, chức năng:

·        Sở Công thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí; hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên địa bàn; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; thương mại quốc tế; quản lý cụm công nghiệp và điểm công nghiệp trên địa bàn.

- Tổ chức bộ máy:

·        Ban lãnh đạo:

+ Giám đốc: Bà Bùi Thị Dung

+ Các Phó Giám đốc: Ông Đỗ Văn Long, Ông Nguyễn Hữu Hiền, Ông Huỳnh Văn Chinh

·        Các Phòng chuyên môn:

+ Văn phòng

+ Thanh tra sở

+ Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

+ Phòng Quản lý công nghiệp

+ Phòng Quản lý thương mại

+ Phòng Kỹ thuật - An toàn môi trường

+ Phòng thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

·        Đơn vị trực thuộc:

+ Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp

+ Chi cục Quản lý thị trường

+ Trung tâm thông tin và xúc tiến thương mại