GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Sở Giao thông vận tải


- Địa chỉ liên hệ: 198 Bạch Đằng, Phường phước Trung, thành phố Bà Rịa

- Số điện thoại: 064. 3727840  -  Fax: 064.3727828

- Email: sogtvtbaria-vungtau@gov.vn

- Website:http://sogtvt.baria-vungtau.gov.vn

- Vị trí, chức năng: Sở Giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải, gồm: đường bộ; đường thuỷ; vận tải; an toàn giao thông.

- Tổ chức bộ máy:

·        Ban lãnh đạo:

+ Giám đốc:  Ông Vũ Ngọc Thảo

+ Các Phó Giám đốc: Ông Trần Thượng Chí, Ông Lê Ngọc Linh

·        Các Phòng chuyên môn:

+ Văn phòng

        + Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

        + Phòng Quản lý Giao thông

        + Phòng Quản lý phương tiện người lái

·        Đơn vị trực thuộc:

+ Cảng vụ đường thuỷ nội địa

+ Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thông

+ Ban quản lý bến xe huyện Châu Đức

+ Công ty dịch vụ bến xe tỉnh

+ Trường Trung cấp nghề GTVT

+ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

      + Thanh tra Giao thông