GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Sở Xây dựng

- Địa chỉ liên hệ: 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

- Số điện thoại: 064. 3511680   -  Fax: 064. 3852234

- Email:

- Website:http://soxd.baria-vungtau.gov.vn

- Vị trí, chức năng: Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, rác thải đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao); phát triển đô thị; kinh doanh bất động sản.

- Tổ chức bộ máy:

·        Ban lãnh đạo:

+ Giám đốc: Ông Võ Văn Dũng

+ Các Phó Giám đốc: ông Tạ Quốc Trưởng, Ông Mai Trung Hưng

·        Các Phòng chuyên môn:

+ Văn phòng

+ Phòng Kiến trúc - Quy hoạch

+ Phòng Quản lý nhà và thị trường BĐS

+ Phòng Quản lý hoạt động xây dựng

+ Phòng Kinh tế - Vật liệu xây dựng

+ Phòng Phát triển đô thị

+ Phòng Hạ tầng kỹ thuật

·        Đơn vị trực thuộc:

+ Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng

+ Xí nghiệp quản lý và kinh doanh nhà

+ Thanh tra Sở

+ Trung tâm Quy hoạch xây dựng