GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ liên hệ: 198 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

- Số điện thoại: 064. 3852691   -   Fax: 064. 3858136

- Email:vanphong.sobariavungtau@moet.edu.vn

- Website:http://sogddt.baria-vungtau.gov.vn

- Vị trí, chức năng: Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Tổ chức bộ máy:

·        Ban lãnh đạo:

+ Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Giang

+ Các Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Ngọc Châu, Ông Nguyễn Văn Ba

·        Các Phòng chuyên môn:

+ Văn phòng

+ Thanh tra

+ Phòng Tổ chức cán bộ

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính

+ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

+ Phòng Giáo dục chuyên nghiệp

+ Phòng Giáo dục thường xuyên

+ Phòng Giáo dục trung học

+ Phòng Tiểu học

+ Phòng Mầm non

+ Phòng Công tác học sinh - sinh viên

+ Phòng Công nghệ thông tin và thiết bị trường học

·        Đơn vị trực thuộc:

+ Trường THPT Vũng Tàu

+ Trường THPT Châu Thành

+ Trường Chuyên Lê Quý Đôn

+ Trường THPT Trần Văn Quan huyện Long Điền

+ Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

+ Trường THPT Phú Mỹ huyện Tân Thành

+ Trường THPT Nguyễn Huệ

+ Trường THPT Ngô Quyền

+ Trường THPT Võ Thị Sáu huyện Đất Đỏ

+ Trường THPT Xuyên Mộc

+ Trường THPT Hoà Bình

+ Trường THPT Võ Thị Sáu huyện Côn Đảo

+ Trường PT Dân tộc nội trú

+ Trường THPT Nguyễn Du

+ Trường THPT Trần Hưng Đạo huyện Tân Thành

+ Trường THPT Hắc Dịch huyện Tân Thành

+ Trường THPT Trần Phú

+ Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

+ Trường THPT Hoà Hội huyện Xuyên Mộc

+ Trường THPT BC Long Hải – PT huyện Long Điền

+ Trường THPT Trần Nguyên Hãn

+ Trường THPT BC Nguyễn Trãi huyện Châu Đức

+ Trường THPT BC Nguyễn Bính Khiêm thị xã Bà Rịa

+ Trường THPT BC Phước Bửu huyện Xuyên Mộc

+ Trường THPT Dương Bạch Mai huyện Đất Đỏ

+ Trường THPT Trần Quang Khải

+ Trường THPT thị xã Bà Rịa

+ Trung tâm GDTX tỉnh

+ Trường nuôi dạy trẻ khiếm thị - hữu nghị

+ Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật

+ Trung tâm GDTX-NH TP.VT

+ Trung tâm GDTX-HN huyện Đất Đỏ

+ Trung tâm GD-HN thành phố Bà Rịa

+ Trung tâm GDTX huyện Châu Đức

+ Trung tâm GDTX Xuyên Mộc

+ Trung tâm GDTX Tân Thành

        + Trung tâm GDTX Long Điền 

        +  Trường Cao đẳng Sư phạm

         + Trường Cao đẳng cộng đồng

         + Trường THPT Minh Đạm