GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Huyện Bộ máy hành chính cấp Huyện

5. Huyện Long Điền

 

·        Giới thiệu chung về lịch sử hình thành, vị trí địa lý, kinh tế xã hội

·        Bộ máy hành chính

-         Trụ sở UBND huyện: 310 Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền

-         Số điện thoại liên hệ: 064. 3862007                     Fax: 064. 3862814

-         Email:

-         Website:

-          Lãnh đạo UBND huyện

+ Chủ tịch:  Ông Nguyễn Bá Hùng

+ Các Phó Chủ tịch: Ông Lâm Văn Hồng, Ông Trần Kim Phúc

-  Các cơ quan chuyên môn:

+ Văn phòng UBND

+ Phòng Nội vụ

+ Phòng Tư pháp

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường

+ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Phòng Văn hóa và Thông tin

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Phòng Y tế

+ Thanh tra

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Phòng Kinh tế - Hạ tầng

-  Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

+ Trung tâm Văn hoá thông tin - Thể thao huyện Long Điền

+ Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện Long Điền

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Điền

+ Đài truyền thanh huyện Long Điền

+ Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng huyện Long Điền

+ Ban Quản lý các chợ huyện Long Điền

+ Ban Quản lý cảng cá Long Điền

+ Ban Quản lý các Khu du lịch huyện Long Điền

+ Ban Quản lý bến xe Long Điền