GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Huyện Bộ máy hành chính cấp Huyện

1. Thành phố Vũng Tàu

·        Giới thiệu chung về lịch sử hình thành, vị trí địa lý, kinh tế xã hội

·        Bộ máy hành chính

-         Trụ sở UBND thành phố: 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, TP Vũng Tàu

-         Số điện thoại liên hệ: 064. 3852762                          Fax: 064. 3853848

-         Email:

-         Website:

-          Lãnh đạo UBND Thành phố Vũng Tàu:

+ Chủ tịch: Ông Nguyễn Lập

+ Các Phó Chủ tịch: Ông Hoàng Vũ Thảnh, Bà Nguyễn Thị Bạch Ngân, Bà Trương Thị Hường

-  Các cơ quan chuyên môn:

+ Văn phòng UBND

+ Phòng Nội vụ

+ Phòng Tư pháp

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường

+ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Phòng Văn hóa và Thông tin

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Phòng Y tế

+ Thanh tra

+ Phòng Kinh tế

+ Phòng Quản lý đô thị

-  Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

+ BQL các khu Du lịch Tp Vũng Tàu

+ Ban bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng

+ Trung tâm VHTT TPVT

+ Văn phòng đăng ký QSDĐ thành phố VT

+ Ban quản lý Siêu thị mỹ nghệ

+ Ban quản lý chợ Phường 1

+ Ban quản lý chợ Phường Thắng nhất

+ Ban quản lý chợ Phường Rạch Dừa

      + Ban quản lý chợ Bến đình