GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Huyện Bộ máy hành chính cấp Huyện

7. Huyện Côn Đảo

·        Giới thiệu chung về lịch sử hình thành, vị trí địa lý, kinh tế xã hội

·        Bộ máy hành chính

-         Trụ sở UBND huyện: 28 Tôn Đức Thắng, Côn Đảo

-         Số điện thoại liên hệ: 064. 3830120      -      Fax: 064. 3830206

-         Email:

-         Website:

-          Lãnh đạo UBND huyện

+ Chủ tịch: Ông Phạm Thành Chính 

+ Các Phó Chủ tịch: Ông Châu Anh Kiệt, Ông Nguyễn Văn Dũng

-  Các cơ quan chuyên môn:

+ Văn phòng HĐND & UBND

+ Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội

+ Phòng Tư pháp

+ Phòng Tài chính – Kế hoạch

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường

+ Phòng Văn hóa và Thông tin

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Phòng Y tế

+ Thanh tra huyện

+ Phòng Kinh tế

-  Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

+ Trạm Thú y và bảo vệ thực vật

+ Đội Quản lý thị trường số 8

+ Đội Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

+ Ban Quản lý chợ

+ Trung tâm Văn hoá thông tin - Thể thao huyện Côn Đảo

+ Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện Côn Đảo

+ Đài truyền thanh - truyền hình huyện Côn Đảo

+ Trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp

+ Trạm cung cấp điện - nước

+ Ban quản lý cảng Bến đầm

+ Đội thanh tra giao thông

+ Ban quản lý công trình công cộng

      + Thư viện huyện Côn Đảo