Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

THÔNG BÁO VỀ LỊCH CHẤM ĐIỂM CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Ngày 07/12/2017, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 1593/SNV-CCHC thông báo lịch chấm điểm Chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Văn bản số 1593/SNV-CCHC

Cụ thể lịch chấm điểm bắt đầu từ ngày 12/12/2017.

- Đối với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, đại diện UBND H. Côn Đảo chấm điểm trực tiếp tại Hội trường Sở Nội vụ. 

- Đối với UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã trên địa bàn thực hiện chấm điểm tại trụ sở UBND huyện, thành phố.

Dự kiến công tác chấm điểm CCHC kết thúc vào đầu tháng 01/2018.