Bộ máy hành chính Bộ máy hành chính

TIN TỨC TIN TỨC

Ngày 13/01/2017, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo “Triển khai kế hoạch xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.
Ngày 6/01/2017, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 12/SNV-XDCQ về việc góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây
Ngày 05/01/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 63/UBND.SNV về việc Triển khai chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong ĐVSNCL. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây
Ngày 28/12/2016, Bộ Nội vụ ra Quyết định số 4361/QĐ-BNV Phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
Ngày 27/12/2016, Sở Nội vụ tỉnh BR-VT ra quyết định số 491/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017
Hiển thị 1 - 5 of 826 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 5
của 166

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích (Sở GTVT) Thông tin cải cách hành chính 11/01/2017 14:00
Ngày 09/01/2016, Sở Giao thông Vận tải ban hành văn bản số 62/SGTVT-VP về việc lập danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây

KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

“Sẵn sàng với tương lai” – bài học kinh nghiệm từ nền quản trị công... 08/12/2016 09:00
Đã có nhiều bài viết nghiên cứu về hệ thống chính trị, nền hành chính, cải cách khu vực công, phòng chống tham nhũng, tái thiết và phát triển đất nước của Singapore. Bài viết này giới thiệu những bài học kinh nghiệm quản trị công; trong đó, đi sâu phân tích các giá trị giúp Singapore có hệ thống công vụ “sẵn sàng với tương lai”. Đây là những nội dung có thể chọn lọc áp dụng vào quá trình cải cách hành chính của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 791021
Số người đang truy cập: 3