Bộ máy hành chính Bộ máy hành chính

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Kết qủa triển khai kế hoạch đẩy mạnh Cải cách chế độ công vụ, công chức của... 10/02/2015 08:00
Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-UBND, ngày 21/8/2013, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành về việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức triển khai quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ trên địa bàn tỉnh. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các mặt cụ thể:

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

NHÌN LẠI MỘT NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA... 29/01/2015 09:00
Năm 2014 công tác cải cách hành chính đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đặc biệt quan tâm, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương.

KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

MÔ HÌNH HAY TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC 13/11/2014 16:00
Để có được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ đức, đủ tài phục vụ cho sự nghiệp cách mạng hiện nay thì yêu cầu đòi hỏi phải thực hiện tốt ngay từ đầu công tác tuyển dụng với những hình thức, tiêu chí đề ra làm sao vừa đảm bảo được sự khách quan, sát với yêu cầu công tác ở vị trí hiện tại, đồng thời có định hướng khả năng đáp ứng của họ trong tương lai.

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 163292
Số người đang truy cập: 3