Bộ máy hành chính Bộ máy hành chính

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh... 02/07/2014 15:00
Thực hiện thông báo số 151/TB-SNV ngày 29/5/2014 của Sở Nội vụ về lịch kiểm tra cải cách hành chính tháng 6 năm 2014 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ngày 20/6/2014, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh do ông Sầm Văn Mão – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Làm việc với đoàn có ông Lê Văn Sâm – Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn.

KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kinh nghiệm một số nước trong công tác quản lý công chức hành chính nhà... 02/07/2014 15:00
Trên thế giới, mỗi quốc gia đều chọn đường đi riêng cho mình trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế đã chứng minh, không một quốc gia nào phát triển mạnh mẽ mà lại có đội ngũ công chức hành chính nhà nước yếu kém. Đội ngũ công chức hành chính nhà nước, với tư cách là những chủ thể tiến hành các công vụ cụ thể, là hạt nhân của nền công vụ và cũng chính là yếu tố bảo đảm cho nền công vụ hiệu lực, hiệu quả.

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 28267
Số người đang truy cập: 2