Bộ máy hành chính Bộ máy hành chính

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Tình hình thực hiện kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối... 26/05/2015 09:00
Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển và chuyển đổi vị trí đối với cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước theo quy định.

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Tư pháp năm... 15/05/2015 09:00
Ngày 13/5/2015, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh (do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015) do ông Sầm Văn Mão làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Tư pháp.

KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

MÔ HÌNH HAY TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC 13/11/2014 16:00
Để có được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ đức, đủ tài phục vụ cho sự nghiệp cách mạng hiện nay thì yêu cầu đòi hỏi phải thực hiện tốt ngay từ đầu công tác tuyển dụng với những hình thức, tiêu chí đề ra làm sao vừa đảm bảo được sự khách quan, sát với yêu cầu công tác ở vị trí hiện tại, đồng thời có định hướng khả năng đáp ứng của họ trong tương lai.

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 202854
Số người đang truy cập: 3