Bộ máy hành chính Bộ máy hành chính

Tin tức tổng hợp Tin tức tổng hợp

Ngày 13/4/2017, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 115/TB-SNV về việc thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữg. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file...
Ngày 7/4/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2766/UBND-SNV về việc tiếp tục triển khai thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo NĐ số 158/2007/NĐ-CP và NĐ 150/2013/NĐ-CP. Chi tiết nội dung kế...
Qua quá trình kiểm tra, kết quả cho thấy Lãnh đạo Sở Tài chính có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại Sở. Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm được ban...
Ngày 28/3/2017, Tổ đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính do ông Sầm Văn Mão, phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng đã hoàn thành công tác chấm điểm chỉ số CCHC năm 2016 trên địa bàn tỉnh đến...
Đề xuất sáp nhập nhiều sở ngành làm một tại dự thảo Nghị định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang là hy vọng cải cách hành chính và mở ra cơ hội đưa...
Hiển thị 1 - 5 of 854 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 5
của 171

Tin trong Tỉnh Tin trong Tỉnh

CHẤM ĐIỂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016
Ngày 28/3/2017, Tổ đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính do ông Sầm Văn Mão, phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng đã hoàn thành công tác chấm điểm chỉ số CCHC năm 2016 trên địa bàn tỉnh đến các Sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả,...
Ngày 12/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 2985/UBND-VP về việc Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý bộ máy nhà nước. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây (Kèm them Báo cáo số 124-BC/TU)

Tin khác Tin khác

Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu... Thông tin cần biết
Ngày 20/4/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 125/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thuộc Sở NN&PTNT 2017

Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 849791
Số người đang truy cập: 4