Bộ máy hành chính Bộ máy hành chính

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Thực hiện Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với công tác cải cách hành chính nhà nước” năm 2016 và Công văn số 4071/UBND-VP ngày 09/6/2016 về việc đồng ý phê duyệt kinh phí Hội thi.
Ngày 28/7/2016, Sở Nội vụ có công văn số 1155/SNV-CCVC gửi các cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố về việc lập hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp, ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016
Ngày 23/6/2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 233/QĐ-SNV về việc phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Đất Đỏ năm 2016
Ngày 05/7/2016, Sở Nội vụ có Quyết định số 251/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016
Ngày 04/7/2016, Sở Nội vụ có Quyết định số 242/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Long Điền năm 2016
Hiển thị 1 - 5 of 432 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 5
của 87

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Bà Rịa – Vũng Tàu: hiệu quả từ việc tăng cường trách nhiệm của người đứng... 17/08/2016 14:00
Ngày 10 tháng 6 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Chủ trương này cũng một lần nữa được Chính phủ khẳng định trong Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, đó là “đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử và kiểm soát thủ tục hành chính, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ”.

KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thêm một mô hình hay trong cải cách hành chính tại Đồng Tháp 17/08/2016 14:00
Đó là dịch vụ thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ qua tin nhắn cho người dân vừa được Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh đưa vào hoạt động. Tuy chỉ mới được vận hành cách đây không lâu, nhưng với những tiện ích mang lại bước đầu, dịch vụ này đã thật sự tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với người dân về những nỗ lực thực hiện cải cách hành chính của chính quyền địa phương.

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 681708
Số người đang truy cập: 4