Bộ máy hành chính Bộ máy hành chính

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Tinh giản biên chế nhằm hướng đến nâng cao chất lượng công chức, viên chức 15/12/2014 09:00
Tinh giản biên chế với kỳ vọng không chỉ giảm số lượng người làm việc, giảm gánh nặng cho ngân sách mà còn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới.

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh... 16/12/2014 09:00
Trong thời gian qua, Sở Nội vụ nhận được ý kiến phản ánh của UBND các huyện, thành phố về những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) áp dụng đối với cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

MÔ HÌNH HAY TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC 13/11/2014 16:00
Để có được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ đức, đủ tài phục vụ cho sự nghiệp cách mạng hiện nay thì yêu cầu đòi hỏi phải thực hiện tốt ngay từ đầu công tác tuyển dụng với những hình thức, tiêu chí đề ra làm sao vừa đảm bảo được sự khách quan, sát với yêu cầu công tác ở vị trí hiện tại, đồng thời có định hướng khả năng đáp ứng của họ trong tương lai.

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 131097
Số người đang truy cập: 3