Bộ máy hành chính Bộ máy hành chính

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Chặng đường thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bà Rịa... 24/11/2014 15:00
Hiện nay, ở Việt Nam xấp xỉ 70% dân số đang sinh sống và làm việc tại khu vực nông thôn, riêng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu con số này chiếm khoảng 50%. Trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa mạnh mẽ của cả nước nói chung, khu vực nông thôn nói riêng được đánh giá mang nhiều tiềm năng và thế mạnh; do đó Trung ương đã hoạch định nhiều chính sách, chiến lược dài hạn nhằm phát triển đúng hướng và hiệu quả nhất đối với khu vực này.

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn... 14/11/2014 13:00
Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BNV về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

MÔ HÌNH HAY TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC 13/11/2014 16:00
Để có được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ đức, đủ tài phục vụ cho sự nghiệp cách mạng hiện nay thì yêu cầu đòi hỏi phải thực hiện tốt ngay từ đầu công tác tuyển dụng với những hình thức, tiêu chí đề ra làm sao vừa đảm bảo được sự khách quan, sát với yêu cầu công tác ở vị trí hiện tại, đồng thời có định hướng khả năng đáp ứng của họ trong tương lai.

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 120182
Số người đang truy cập: 3