Bộ máy hành chính Bộ máy hành chính

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông... 08/04/2014 16:00
Sau thành công của Đề án tuyển chọn 600 trí thức trẻ về làm phó Chủ tịch xã nghèo, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án Thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013). Ngày 13/3/2014, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 216/QĐ-BNV phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020. Theo đó, Bộ Nội vụ tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện bố trí vào các chức danh công chức cấp xã của 163 huyện nghèo thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước. Theo thông báo, Bộ Nội vụ bắt đầu nhận hồ sơ tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 từ ngày 15/4/2014.

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - HUYỆN... 08/04/2014 16:00
Thực hiện Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sáng ngày 08/04/2014, Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã có buổi làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc về thực hiện công tác CCHC năm 2014, trong đó tập trung kiểm tra: công tác chỉ đạo điều hành, công tác cải cách hành chính; kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính; thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí tài chính; thực hiện công tác xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước; việc ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính v.v.

KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Xác định vị trí việc làm là nhiệm vụ không thể thiếu trong quản lý nhân sự 10/10/2013 00:00
Nhằm hướng đến mục tiêu đổi mới phương pháp quản lý, sử dụng, đánh giá công chức, viên chức trên từng lĩnh vực cụ thể, sắp xếp bố trí nhân lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo khoa học, hiệu quả, công khai, minh bạch, phát huy được năng lực, khả năng công tác của công chức, viên chức ở từng cơ quan, đơn vị, ngày 04/9/2013, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 6198/KH-UBND xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 14661
Số người đang truy cập: 2