Bộ máy hành chính Bộ máy hành chính

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hưởng ứng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống thành lập... 19/08/2015 14:00
Hưởng ứng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2015), trên khắp cả nước đang diễn ra các hoạt động chào mừng 70 năm xây dựng và phát triển của Ngành Tổ chức nhà nước. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tổ chức nhà nước cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi chung của đất nước.

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công bố kết quả xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC... 19/06/2015 10:00
Ngày 29/5/2015, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2014 của các Sở, ban, ngành; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBDN các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

MÔ HÌNH HAY TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC 13/11/2014 16:00
Để có được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ đức, đủ tài phục vụ cho sự nghiệp cách mạng hiện nay thì yêu cầu đòi hỏi phải thực hiện tốt ngay từ đầu công tác tuyển dụng với những hình thức, tiêu chí đề ra làm sao vừa đảm bảo được sự khách quan, sát với yêu cầu công tác ở vị trí hiện tại, đồng thời có định hướng khả năng đáp ứng của họ trong tương lai.

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 251930
Số người đang truy cập: 2