Bộ máy hành chính Bộ máy hành chính

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Cần thiết phải tiếp tục bố trí cán bộ Kho bạc nhà nước làm việc tại bộ phận... 21/09/2015 11:00
Ngay từ năm 2007, thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai thực hiện thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các huyện, thành phố để tiếp nhận hồ sơ các lĩnh vực, trong đó phải kể đến sự tham gia của các cơ quan: Công an, Thuế, Kho bạc nhà nước.

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công bố kết quả xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC... 19/06/2015 10:00
Ngày 29/5/2015, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2014 của các Sở, ban, ngành; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBDN các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

MÔ HÌNH HAY TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC 13/11/2014 16:00
Để có được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ đức, đủ tài phục vụ cho sự nghiệp cách mạng hiện nay thì yêu cầu đòi hỏi phải thực hiện tốt ngay từ đầu công tác tuyển dụng với những hình thức, tiêu chí đề ra làm sao vừa đảm bảo được sự khách quan, sát với yêu cầu công tác ở vị trí hiện tại, đồng thời có định hướng khả năng đáp ứng của họ trong tương lai.

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 265475
Số người đang truy cập: 3