Bộ máy hành chính Bộ máy hành chính

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ủy Ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu chính thức thu hồi, hủy bỏ văn bản tạm... 14/08/2014 14:00
Ngày 13/8/2014 UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 3744/UBND-TNMT về việc tiếp tục giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu đã chính thức thu hồi, hủy bỏ văn bản số 3404/UBND-TNMT ngày 21/7/2014 của về việc tạm ngưng giải quyết một số loại thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TỔNG QUAN VỀ CÔNG CHỨC VÀ MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CỦA NHẬT BẢN 12/08/2014 14:00
Nhật Bản được xem là một trong những quốc gia có hệ thống tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chế độ công chức của Nhật Bản được hình thành khá sớm, là sự kế thừa và phát triển của chế độ quan chức trong chế độ phục tùng Thiên Hoàng tuyệt đối. Là sự chuyển đổi từ người phục vụ Thiên Hoàng đến phục vụ toàn dân; đẩy mạnh và phát huy cơ chế giám sát dân chủ và hạn chế quyền hạn của công chức để đảm bảo nguyên tắc phục vụ toàn dân chứ không phải phục vụ một bộ phận phận người dân.

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 35851
Số người đang truy cập: 2