Bộ máy hành chính Bộ máy hành chính

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Bà Rịa – Vũng Tàu, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015 đã cải... 06/05/2016 11:00
Năm 2015, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố tăng 6 bậc so với năm 2014. Trong 10 chỉ số thành phần, có 06 chỉ số thành phần tăng điểm so với năm 2014, 04 chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2014.Điều này thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của Lãnh đạo tỉnh trong thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công bố chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính... 09/05/2016 11:00
Ngày 27/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, ban, ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Chi tiết kết quả trong các file đính kèm dưới đây:

KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

MÔ HÌNH HAY TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC 13/11/2014 16:00
Để có được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ đức, đủ tài phục vụ cho sự nghiệp cách mạng hiện nay thì yêu cầu đòi hỏi phải thực hiện tốt ngay từ đầu công tác tuyển dụng với những hình thức, tiêu chí đề ra làm sao vừa đảm bảo được sự khách quan, sát với yêu cầu công tác ở vị trí hiện tại, đồng thời có định hướng khả năng đáp ứng của họ trong tương lai.

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 463799
Số người đang truy cập: 25