Bộ máy hành chính Bộ máy hành chính

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Trực tiếp chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2013 tại UBND huyện... 26/09/2014 16:00
Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai, xác định chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2013 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 25/9/2014, Tổ đánh giá chấm điểm của tỉnh đã tổ chức chấm điểm trực tiếp với UBND huyện Tân Thành và UBND các xã, thị trấn thuộc huyện.

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Trực tiếp chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2013 tại UBND huyện... 26/09/2014 16:00
Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai, xác định chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2013 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 25/9/2014, Tổ đánh giá chấm điểm của tỉnh đã tổ chức chấm điểm trực tiếp với UBND huyện Tân Thành và UBND các xã, thị trấn thuộc huyện.

KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TỔNG QUAN VỀ CÔNG CHỨC VÀ MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CỦA NHẬT BẢN 12/08/2014 14:00
Nhật Bản được xem là một trong những quốc gia có hệ thống tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chế độ công chức của Nhật Bản được hình thành khá sớm, là sự kế thừa và phát triển của chế độ quan chức trong chế độ phục tùng Thiên Hoàng tuyệt đối. Là sự chuyển đổi từ người phục vụ Thiên Hoàng đến phục vụ toàn dân; đẩy mạnh và phát huy cơ chế giám sát dân chủ và hạn chế quyền hạn của công chức để đảm bảo nguyên tắc phục vụ toàn dân chứ không phải phục vụ một bộ phận phận người dân.

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 52211
Số người đang truy cập: 3